Loading
ro ru en
Academia Radio

 
Durata – 30 min

Periodicitate: săptămânal 

Gen: program educațional/cultural

Descriere: revistă radio, teme şi probleme din domeniul ştiinţei

Realizator: Andrei Viziru
18 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 18 mai 2017
Metode de reabilitare a genofondului Grădinii Botanice din Chişinău. Dialog cu Alexandru Teleuţă, directorul instituţiei * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea lui Eugen Doga, compozitor, Artist al Poporului, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
04 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 4 mai 2017
Abordări inovative în viticultura. Dialog cu Boris Găină, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole al AŞM * Metode de prognozare a indicatorilor în energetică şi în economie. Dialog cu Vladimir Berzan, director-adjunct al Institutului de Energetică al AŞM * Realizator Andrei Viziru
27 Aprilie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 27 aprilie 2017
Implimentarea noilor metode de cercetare în matematică. Dialog cu Mitrofan Cioban, academician * Elemente de hermeneutică şi filosofie în opera lui Liviu Rebreanu. Interviu cu Eugenia Bogatu, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova * Realizator Andrei Viziru
20 Aprilie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 20 aprilie 2017
Bazele ştiinţifice şi practice ale sanocreatologiei. Dialog cu Teodor Furdui academician * Cercetările recente ale savanţilor de la Institutul de Zoologie al AŞM. Interviu cu Laurentia Ungureanu, vicedirector al institutlui * Realizator Andrei Viziru
06 Aprilie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 6 aprilie 2017
Implementarea cercetărilor ştiinţifice în practică. Dialog cu Viorel Bostan, rector al Universităţii Tehnice din Moldova * Soiuri autohtone noi de plante leguminoase. Interviu cu Victor Celac, doctor habilitat în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM * Realizator Andrei Viziru
30 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 30 martie 2017
Ralierea cercetătorilor din RM la standardele europene. Dialog cu Gheorghe Duca, academician, preşedintele AŞM * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii scriitorilor Ion Buzdugan şi Mircea Eliade * Realizator Andrei Viziru
23 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 23 martie 2017
Aspecte de la Conferinţa Internaţională „Chimia ecologică şi chimia mediului ambiant - 2017” * Perspectivele acordului de colaborare între Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM şi Fundaţia Universitară a Mării Negre. Dialog cu Valeriu Cuşnir, directorul Institutului * Realizator Andrei Viziru
16 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 16 martie 2017
Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia, avantaje şi dezavantaje. Dialog cu Victor Moraru, doctor habilitat în ştiinţe politice, coordonator al Secţiei Ştiinţe Politice şi Sociale al AŞM * Implementarea soiurilor noi de plante leguminoase. Dialog cu Victor Celac, doctor habilitat în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Genetică, Fziologie şi Protecţie a Plantelor, AŞM * Realizator Andrei Viziru
09 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 9 martie 2017
Topul descoperirilor ştiinţifice în anul 2016 comentat de Valeriu Canţer, academician * Activitatea femeilor în mediul ştiinţific şi academic. Dialog cu Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general al AŞM * Realizator Andrei Viziru
02 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 2 martie 2017
Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 105 ani de la naşterea scriitorului Andrei Lupan, publicist, traducător, membru corespondent al AŞM * Utilizarea nanotehnologiilor în fizica aplicată. Dialog cu Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte AŞM * Realizator Andrei Viziru
23 Februarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 23 februarie 2017
Rezultate performante în domeniul matematicii şi informaticii. Discuţie cu Viorel Bostan, rectorul UTM şi Mircea Petic, doctor în ştiinţe matematice, Universitatea de Stat „Alecu Russo’’ din Balţi, laureaţi ai Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi” pentru anul 2017 * Creşterea şi studierea plantelor tropicale pe timp de iarnă la Grădina Botanică a AŞM. Dialog cu Alexandru Teleuţă, directorul Grădinii Botanice * Realizator Andrei Viziru
16 Februarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 16 februarie 2017
Participarea cercetătorilor moldoveni în programele europene privind folosirea materialelor avansate şi a nanotehnologiilor moderne. Dialog cu Nicolae Enachi, cercetător la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM * Enciclopedia Ilustrată „Păsările”. Dialog cu autorul volumului Tudor Cozari, profesor universitar, laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova * Realizator Andrei Viziru
02 Februarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 2 februarie 2017
Noi preparate de tratare a tuberculozei elaborate de Institutul de Chimie al AŞM. Dialog cu academicianul Tudor Lupaşcu * Cercetări şi pronosticuri privind dezvoltarea economiei în Republica Moldova. Dialog cu Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice, AŞM * Realizator Andrei Viziru
26 Ianuarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 26 ianuarie 2017
Eficienţa decontaminârii optice folosind meta-materiale. Interviu cu Nicolae Enachi, cercetător la Institutul de Fizică aplicată al AŞM * Un nou volum din seria „Arhivele Memoriei’’ – în topul celor 10 realizări ştiinţifice de valoare din 2016. Dialog cu Ludmila Cojocaru, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe istorice * Realizator Andrei Viziru
19 Ianuarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 19 ianuarie 2017
Ralierea cercetării şi inovării la standardele europene. Dialog cu Aurelia Hanganu, secretar general al AŞM * Problema migarţiei în atenţia cercetătorilor. Interviu cu Victor Moraru, academician coordonator, AŞM * Realizator Andrei Viziru
12 Ianuarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 12 ianuarie 2017
Corelaţia unei activităţi reuşite ştiinţifice şi manageriale. Dialog cu academicianul Ion Toderaş, directorul Institutului de Zoologie al AŞM * Noi tehnologii de obţinere a nanotuburilor. Dialog cu Veaceslav Ursachi, doctor habilitat, cercetător, Institutul de Fizică Aplicată, AŞM * Realizator Andrei Viziru
05 Ianuarie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 5 ianuarie 2017
Noi direcţii ştiinţifice şi de cercetare în chimie. Dialog cu academicianul Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AŞM * Teoria şi critica literară contemporană. Discuţie cu academicianul Mihai Cimpoi, deţinătorul premiului „Constantin Stere”
29 Decembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 29 decembrie 2016
Bilanţul anului ştiinţific. Rezultatele obţinute în 2016 de savanţii şi cercetătorii din RM * Realizator Andrei Viziru
15 Decembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 15 decembrie 2016
Colaborări tehnico-ştiinţifice în domeniul vinificaţiei. Dialog cu academicianul Boris Gâina * Noi cercetări în domeniul nanotehnologiei. Dialog cu academicianul Valeriu Canţer, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii’„D. Ghiţu’’ al AŞM * Realizator Andrei Viziru
08 Decembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 8 decembrie 2016
Inovaţii aplicate în domeniul agriculturii. Dialog cu Pintilie Pârvan, directorul Institutului de Fitotehnie * Noile obiective ala savanţilor de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” (10 ani de la fondare) * Realizator Andre
01 Decembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 1 decembrie 2016
Obiectivele şi priorităţile Programului Orizont 2020 pentru anul 2017. Dialog cu Elena Zamşa, coordonatorul Reţelei Punctelor Naţionale de Contact H2020, AŞM * Perspectivele integrării în spaţiul European de cercetare şi participării în programele comunitare. Dialog cu Leonid Culiuc, academician, Institutul de Fizică Aplicată, AŞM * Realizator Andrei Viziru
20 Octombrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 20 octombrie 2016
Biotehnologiile avansate şi aplicabilitatea acestora. Dialog cu Vasile Botnari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM * Ştiinţa zootehnică la etapa actuală. Interviu cu Oleg Maşner, vicedirectorul Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară * Realizator Andrei Viziru
13 Octombrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 13 octombrie 2016
Cercetarea ştiinţifică în domeniul energetic şi perspectivele de colaborare în Programul UE „Orizont-2020”. Dialog cu Natalia Timofte, Institutul de Energetică al AŞM * Parcurile ştiinţifice şi incubatoarele inovaţionale. Interviu cu Roman Chirca, directorul General al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM * Realizator Andrei Viziru
06 Octombrie 2016 | 22:15
ACADEMIA RADIO din 6 octombrie 2016
"Noaptea cercetătorilor europeni - 2016". Selecţiuni de la ediţia a III-a * Realizator Andrei Viziru
29 Septembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 29 septembrie 2016
Crearea şi implementarea soiurilor autohtone în sectorul vitivinicol naţional. Dialog cu Gheorghe Gaberi, doctor în ştiinţe agricole, laureat al Premiului Naţional 2016 în domeniul ştiintei * Valorificarea istorico-ştiinţifică a moştenirii intelectuale a lui Dimitrie Cantemir. Dialog cu Victor Ţvirgun, academician, coordonator al Secţiei ştiinţe umanistice şi arte a AŞM, laureat al Premiului Naţional 2016 în domeniul ştiinţei * Realizator Andrei Viziru
22 Septembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 22 septembrie 2016
„Noaptea Cercetătorilor Europeni-2016”, acţiune de anvergură de promovare a ştiinţei în societate. Dialog cu Gheorghe Duca, academician, preşedintele AŞM * Valorificarea istorico-ştiinţifică a trecutului. Discuţii pe marginea monografiei "Spassk99. O istorie a prizonierilor de război români din Kazahstan în documente". Interviu cu Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al AŞM, autorii cărţii şi tineri cercetători din Kazahstan * Realizator Andrei Viziru
08 Septembrie 2016 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 8 septembrie 2016
Tehnologii cinematice pentru roboţi şi industria de automobile. Interviu cu academicianul Ion Bostan şi doctorul habilitat Valeriu Dulgheru, Universitatea Tehnică din Moldova * Aspecte de la Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a V-a. Reportaj * Realizator Andrei Viziru
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam