Loading
ro ru en
Academia Radio

 
Durata – 30 min

Periodicitate: săptămânal 

Gen: program educațional/cultural

Descriere: revistă radio, teme şi probleme din domeniul ştiinţei

Realizator: Andrei Viziru
26 Iulie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 26 iulie 2018
Milenii de civilizaţii. Reportaj de la Muzeul din s. Văsieni, r-nul Ialoveni * Evocări. Ilie Borziac -70 de ani de la naştere. Consemnează Vlad Vornic, director al Agenţiei Naţionale de Arheologie * Realizator Andrei Viziru
19 Iulie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 19 iulie 2018
Medievist-vocaţie, pasiune, cercetare. Dialog cu Andrei Eşanu, academician * Rezervaţia „Pădurea Domnească", noi evaluări şi studii. Interviu cu Gheorghe Postolache, doctor habilitat în biologie, profesor * Realizator Andrei Viziru.
12 Iulie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 12 iulie 2018
Studii şi inovaţii în medicină. Interviu cu Pavel Ciobanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, inventator * Documentare şi argumentare în cunoaşterea istoriei. Dialog cu Valeriu Pasat, doctor în istorie * Realizator Andrei Viziru.
05 Iulie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 5 iulie 2018
Recuperarea memoriei colective prin studii şi monografii. Interviu cu Ludmila Cojocaru, doctor în istorie * Promovarea cercetărilor în domeniul matematicii. Dialog cu Mihail Popa, cercetător ştiinţific principal în Laboratorul de ecuaţii diferenţiale.
14 Iunie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 14 iunie 2018
Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Consemnează Aurelia Hanganu, secretar general al AŞM * Implimentarea noilor tehnologii în domeniul telecomunicaţiilor şi electronicii. Dialog cu Serghei Andronic, vicerector al UTM * Realizator Andrei Viziru
07 Iunie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 7 iunie 2018
Genetica moleculară şi noile biotehnologii. Dialog cu Maria Duca, academician * Informatica în studierea şi cunoaşterea limbii române. Participă Elena Ungureanu şi Igor Cojocaru, cercetători * Realizator Andrei Viziru.
31 Mai 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 31 mai 2018
Milenii de civilizaţii. Selecţiuni de la masa rotundă „Arheologia Moldovei-trecut, prezent şi viitor”, organizată de Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM * Lecţiile istoriei-lecţiile memoriei. Reportaj de la lansarea volumului "In memoriam-Gheorghe Palade" * Realizator Andrei Viziru.
24 Mai 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 24 mai 2018
Noi elaborări şi cercetări în domeniul valorificării patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Consemnează Victor Ghilaş, directorul Institutului Patrimoniului al AŞM * Descoperirea unor stimulenţi pentru hrana peştilor şi albinelor. Interviu cu Laurenţia Ungureanu, vicedirector al Institutului de Zoologie * Realizator Andrei Viziru.
17 Mai 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 17 mai 2018
Implicarea cercetătorilor moldoveni în proiecte europene. Dialog cu Aurelia Hanganu, secretar general al AŞM * Identificarea noilor resurse de energie regenerabilă. Consemnează Mihai Târşu, directorul Institutului de Energetică * Realizator Andrei Viziru.
03 Mai 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 3 mai 2018
Flora din ariile naturale protejate. Interviu cu Gheorghe Postolache, doctor habilitat în biologie, cercetător ştiinţific * Studiul privind influenţa mediului ambiant asupra sănătăţii. Consemnează Nicolae Opopol, membru corespondent al AŞM * Realizator Andrei Viziru
26 Aprilie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 26 aprilie 2018
Evoluţia populaţiei dintre Prut şi Nistru de-a lungul secolelor. Consemnează Valeriu Sainsus, conferenţiar universitar * Lecţiile istoriei - lecţiile memoriei. Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. 90 de ani de la inaugurare. Interviu cu Eleonora Sâdnic, critic de artă * Realizator Andrei Viziru.
19 Aprilie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 19 aprilie 2018
In Memoriam - Valeriu Canţer. Un an de la trecerea în eternitate. Evocări de Ion Tighineanu, academician şi Constantin Dadu, directorul Institutului de Horticultură al AŞM * Realizator Andrei Viziru.
12 Aprilie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 12 aprilie 2018
Modernizarea reţelei de staţii seismice în Republica Moldova. Interviu cu Igor Nicoară, directorul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM * Matematica în soluţionarea problemelor practice. Dialog cu Sergiu Cataranciuc, doctor habilitat în matematică * Realizator Andrei Viziru
29 Martie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 29 martie 2018
Lecţiile istoriei - lecţiile memoriei. 100 de ani de la Declaraţia de Unire a Basarabiei cu România. Participă istoricii Octavian Ţâcu, Ion Ţurcanu, Anatol Petrenco şi Ion Negrei * Realizator Andrei Viziru
22 Martie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 22 martie 2018
Noi studii şi proiecte ale cercetătorilor de la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM. Interviu cu Maria Nedealcov, directorul instituţiei * Simbioza dintre filologie şi tehnologiile informaţionale. Dialog cu Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale * Redactor Andrei Viziru
15 Martie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 15 martie 2018
Aplicabilitatea cercetărilor din domeniul chimiei în practică. Dialog cu Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AŞM * Studii istorice şi social-politice. Interviu cu Vlad Mischevca, doctor în istorie * Realizator Andrei Viziru
08 Martie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 8 martie 2018
Femeile în ştiinţă. Dialog cu Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific al AŞM, Laurenţia Ungureanu, cercetător la Institutul de Zoologie * Tradiţie şi spiritualitate în civilizaţia cinegetică. Interviu cu Tudor Colac, doctor în filologie, cercetător la Institutul de Folclor * Realizator Andrei Viziru
01 Martie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 1 martie 2018
Selecţiuni de la Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 80-a de la naşterea savantului Nicolae Opopol, membru corespondent al AŞM * Implimentarea proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei şi plantelor. Dialog cu Vasile Botnari, Directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a plantelor * Realizator Andrei Viziru
22 Februarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 22 februarie 2018
Vestigii arheologice. Milenii de civilizaţie la Orheiul Vechi. Interviu cu Ion Tentiuc, arheolog * Lecţiile istoriei. „Cartea Memoriei” în patru volume. Dialog cu Elena Postică, coordonatorul proiectului * Realizator Andrei Viziru
15 Februarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 15 februarie 2018
Bazele fiziologice şi tehnologice ale intensificării pomiculturii, elaborate de Vasile Babuc, doctor habilitat în ştiinţele agrare. Dialog cu Boris Găină, academician, coordonatorul secţiei agricole a AŞM * Lansarea volumului „Flora Basarabiei”. Participă Alexandru Teleuţă, directorul Grădinii Botanice şi Ion Roşca, vicedirector ştiinţific * Realizator Andrei Viziru
08 Februarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 8 februarie 2018
Studiu privind repopularea faunei în rezervaţiile naturale din Moldova. Interviu cu academicianul Ion Todera, directorul Institutului de Zoologie al AŞM * Aspecte de la Simpozionul ştiinţific “Vlad Pâslaru- conştiinţa noastră pedagogică * Realizator Andrei Viziru
01 Februarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 1 februarie 2018
Bilanţul activităţii matematicienilor în anul 2017. Participă Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică al AŞM * Rezultate şi perspective ale sanocreatologiei, o nouă direcţie de cercetare a ştiiinţei autohtone. Dialog cu Valentina Cechină, directorul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM * Realizator Andrei Viziru
25 Ianuarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 25 ianuarie 2018
Integrarea savanţilor moldoveni în Spaţiul European de Cercetare (ERA). Dialog cu Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general al AŞM * Selecţiuni de la Conferinţa ştiinţifică omagială "Aurelian Dănilă - cercetător şi promotor al culturii muzicale naţionale" * Realizator Andrei Viziru
18 Ianuarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 18 ianuarie 2018
Obiectivele Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM în contextul Anului European al patrimoniului. Dialog cu Victor Ghilaş, director * Accesul la bazele ştinţifice de informaţie. Interviu cu Igor Cojocacru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al AŞM * Realizator Andrei Viziru
04 Ianuarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 4 ianuarie 2018
Ştiinţa - suport al dezvoltării durabile. Dialog cu Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM * Selecţiuni de la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 70 de ani de la naşterea lui Vasile Romanciuc, scriitor, redactor şi traducător * Realizator Andrei Viziru
28 Decembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 28 decembrie 2017
Reflecţii şi urări la sfârşit de an. Secvenţe sonore cu academicieni, cercetători din diferite domenii ale ştiinţei autohtone * Realizator Andrei Viziru
21 Decembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 21 decembrie 2017
Selecţiuni de la colocviul „Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti – premisă pentru Actul Unirii din 27 martie 1918” * Ecourile Conferinţei Internaţionale cu genericul „Bazele matematice ale informaticii”. Participă Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică al AŞM şi Gheorghe Duca, preşedintele AŞM * Realizator Andrei Viziru
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam