Loading
ro ru en
Academia Radio

 
Durata – 30 min

Periodicitate: săptămânal 

Gen: program educațional/cultural

Descriere: revistă radio, teme şi probleme din domeniul ştiinţei

Realizator: Andrei Viziru
04 Ianuarie 2018 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 4 ianuarie 2018
Ştiinţa - suport al dezvoltării durabile. Dialog cu Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM * Selecţiuni de la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 70 de ani de la naşterea lui Vasile Romanciuc, scriitor, redactor şi traducător * Realizator Andrei Viziru
28 Decembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 28 decembrie 2017
Reflecţii şi urări la sfârşit de an. Secvenţe sonore cu academicieni, cercetători din diferite domenii ale ştiinţei autohtone * Realizator Andrei Viziru
21 Decembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 21 decembrie 2017
Selecţiuni de la colocviul „Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti – premisă pentru Actul Unirii din 27 martie 1918” * Ecourile Conferinţei Internaţionale cu genericul „Bazele matematice ale informaticii”. Participă Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică al AŞM şi Gheorghe Duca, preşedintele AŞM * Realizator Andrei Viziru
14 Decembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 14 decembrie 2017
Obiectivele laboratorului „Surse Regenerabile de Energie a Universităţii Tehnice din Moldova" * Deţinători ai Trofeului AGEPI pentru inovare şi creativitate. Dialog cu Vasile Botnari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM * Realizator Andrei Viziru
07 Decembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 7 decembrie 2017
Controlul genetic şi rezistenţa grâului. Interviu cu Galina Lupaşcu, doctor habilitat, Laureata Premiului AGEPI pentru cea mai buna invenţie creată de o femeie inventator, AŞM * Sfatul Tării - un veac de istorie. Dialog cu Octavian Ţîcu, doctor în istorie, conferenţiar universitar * Realizator Andrei Viziru
30 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 30 noiembrie 2017
„Filosofia şi perspectiva umană”. Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică consacrată Zilei Mondiale a Filosofei, ediţia a XV-a * Unirea în destinul românilor basarabeni. Selecţiuni de la lansarea cărţii cu acelaşi titlu, coordonată de profesorii Virgil Mândâcanu şi Daniela Vacarciuc. Participă cercetători, istorici şi scriitori * Realizator Andrei Viziru
23 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 23 noiembrie 2017
Dezvoltarea viticulturii şi măsurile prevăzute de Uniunea Europeană. Dialog cu Boris Găină, academician * Selecţiuni de la Colocviul ştiinţific naţional „In Memoriam Silviu Berejan, academician” * Realizator Andrei Viziru
16 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 16 noiembrie 2017
Ziua Ştiinţei în Republica Moldova. Dialog cu academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei * Aspecte de la Conferinţa Ştiinţifică consacrată „În memoriam Leonid Cemortan". 90 de ani de la naştere * Realizator Andrei Viziru
09 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 9 noiembrie 2017
Implementarea reformei la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Dialog cu Viorel Prisăcari, vicepreşedinte al AŞM * Lansarea volumului ’’Tendinţe în Economia Moldovei’’. Interviu cu Alexandru Stratan, Directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice * Realizator Andrei Viziru
02 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 2 noiembrie 2017
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Dialog cu Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice * Aspecte de la Simpozionul ştiinţific internaţional „Relaţii etnoculturale moldo-ucrainene”, desfăşurat la Academia de Ştiinţe a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
26 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 26 octombrie 2017
Implementarea noilor tehnologii în dezvoltarea economiei naţionale. Dialog cu Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova * Lansarea monografiei „Arta metalelor din Basarabia”. Dialog Liliana Condraticova, autoare * Realizator Andrei Viziru
19 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 19 octombrie 2017
Cercetări in domeniul agriculturii şi racordarea lor la cerinţele europene. Dialog cu Vasile Botnari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM * Milenii de civilizaţie la Orheiul Vechi. 70 de ani de la primele săpături arheologice. Discuţie cu Ion Tentiuc, cercetător ştiinţific în cadrul sectorului de arheologie şi istorie veche de la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
12 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 12 octombrie 2017
Inaugurarea primului Laborator metrologic în construcţia de maşini din cadul Universităţii Tehnice din Moldova * Cercetări în domeniul ecologiei şi chimiei. Dialog cu Tudor Lupaşcu, Lauret al Premiului „Savantul Anului” * Realizator Andrei Viziru
05 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 5 octombrie 2017
Crearea unor noi soiuri de viţă de vie. Dialog cu Eugen Alexandru, cercetător la Institutul de Genetică şi Protecţie a Plantelor * Selecţiuni de la Conferinţa Ştiinţifică consacrată omagierii a 200 de ani la naşterea lui Mihail Kogâlniceanu , scriitor şi 85 de ani de la naşterea lui Sava Pânzaru, critic şi istoric literar * Realizator Andrei Viziru
28 Septembrie 2017 | 22:45
ACADEMIA RADIO din 28 septembrie 2017
Ştiinţa din Republica Moldova, în prag de reformă. Dialog cu Viorel Prisăcari, membru corespondent, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei * Fenomenologia culturii, domeniu de cercetare pentru savanţii moldoveni. Dialog cu Dragoş Vicol, doctor habilitat in filologie, laureat al Premiului Naţional pentru anul 2017 * Realizator Andrei Viziru
24 August 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 24 august 2017
Participarea savanţilor moldoveni în proiecte ştiinţifice internaţionale * Centenar Alexei Mateevici. Participă Arcadie Suceveanu, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova şi scriitorul Ion Găină * Realizator Andrei Viziru
17 August 2017 | 21:30
ACADEMIA RADIO din 17 august 2017
Selecţiuni de la seminarul ştiinţifico-practic „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului energetic din Republica Moldova”, organizat de Institutul de Energetică al AŞM în contextul aniversării a 80-a a academicianului Vitalie Postolatii * Hărta amplasării minorităţilor entici elaborate de cercetători din Republica Moldova. Dialog cu Dorin Lozovanu, preşedintele Asociaţiei de Geografie şi Etnologie din Republica Moldova * Realizator Andrei Viziru
27 Iulie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 27 iulie 2017
Forul Academic Ştiinţific Suprem în pragul reorganizării. Discuţii cu Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific la AŞM şi Vladimir Hotineanu, deputat PDM, preşedintele Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
20 Iulie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 20 iulie 2017
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova.’’ Aspecte de la Masa Rotundă organizată de Institulul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM * Comunităţile etnice şi diaspora în timp şi spaţiu. Interviuri cu participanţii
29 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 29 iunie 2017
Noi tehnologii de purificare a apelor de suprafaţa şi subterane. Dialog cu Tudor Lupaşcu, director al Institutului de Chimie al AŞM * Procesele migraţionale în atenţia oamenilor de ştiinţă. Interviu cu Ecaterina Deleu, doctorandă la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM * Realizator Andrei Viziru
22 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 22 iunie 2017
Al doilea război mondial şi consecinţele lui. Dialog cu Anatol Petrencu, doctor habilitat în ştiinţe istorice * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei’’, organizată de Universitatea de Stat ’„Bogdan Petricecu Hasdeu’’ din Cahul * Realizator Andrei Viziru
15 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 15 iunie 2017
Noi valenţe în creaţia poetului Mihai Eminescu. Dialog cu Mihai Cimpoi, academician * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ediţia a IX-a * Realizator Andrei Viziru
08 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 8 iunie 2017
Perspectivele dezvoltării sectorului energiei regenerabile. Dialog cu Vladimir Berzan, director adjunct al Institutului de Energetică al AŞM * Bilanţul Concursului Republican „Cel mai bun elev inovator’’, ediţia a X-a, organizat de AŞM * Realizator Andrei Viziru
01 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 1 iunie 2017
Aspecte de la Simpozionul ştiinţific „Grigore Vieru în posteritate” * Literatura pentru copii în atenţia cercetătorilor ştiinţifici. Dialog cu academicianul Mihai Cimpoi * Realizator Andrei Viziru
25 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 25 mai 2017
Valeriu Canţer – personalitate marcantă a fizicii moderne. In memoriam. Participă Ion Tighineanu, prim vicepreşedinte al AŞM, Constantin Gaindric, doctor habilitat, cercetător principal al Institutului de Matematică al AŞM, Constantin Dadu, doctor habilitat, membru corespondent al AŞM, director al Institutului de Horticultură, Nicolae Dabija, scriitor, academician * Realizator Andrei Viziru
18 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 18 mai 2017
Metode de reabilitare a genofondului Grădinii Botanice din Chişinău. Dialog cu Alexandru Teleuţă, directorul instituţiei * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea lui Eugen Doga, compozitor, Artist al Poporului, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
04 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 4 mai 2017
Abordări inovative în viticultura. Dialog cu Boris Găină, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole al AŞM * Metode de prognozare a indicatorilor în energetică şi în economie. Dialog cu Vladimir Berzan, director-adjunct al Institutului de Energetică al AŞM * Realizator Andrei Viziru
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam