Loading
ro ru en
Academia Radio

 
Durata – 30 min

Periodicitate: săptămânal 

Gen: program educațional/cultural

Descriere: revistă radio, teme şi probleme din domeniul ştiinţei

Realizator: Andrei Viziru
09 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 9 noiembrie 2017
Implementarea reformei la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Dialog cu Viorel Prisăcari, vicepreşedinte al AŞM * Lansarea volumului ’’Tendinţe în Economia Moldovei’’. Interviu cu Alexandru Stratan, Directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice * Realizator Andrei Viziru
02 Noiembrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 2 noiembrie 2017
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Dialog cu Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice * Aspecte de la Simpozionul ştiinţific internaţional „Relaţii etnoculturale moldo-ucrainene”, desfăşurat la Academia de Ştiinţe a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
26 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 26 octombrie 2017
Implementarea noilor tehnologii în dezvoltarea economiei naţionale. Dialog cu Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova * Lansarea monografiei „Arta metalelor din Basarabia”. Dialog Liliana Condraticova, autoare * Realizator Andrei Viziru
19 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 19 octombrie 2017
Cercetări in domeniul agriculturii şi racordarea lor la cerinţele europene. Dialog cu Vasile Botnari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM * Milenii de civilizaţie la Orheiul Vechi. 70 de ani de la primele săpături arheologice. Discuţie cu Ion Tentiuc, cercetător ştiinţific în cadrul sectorului de arheologie şi istorie veche de la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
12 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 12 octombrie 2017
Inaugurarea primului Laborator metrologic în construcţia de maşini din cadul Universităţii Tehnice din Moldova * Cercetări în domeniul ecologiei şi chimiei. Dialog cu Tudor Lupaşcu, Lauret al Premiului „Savantul Anului” * Realizator Andrei Viziru
05 Octombrie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 5 octombrie 2017
Crearea unor noi soiuri de viţă de vie. Dialog cu Eugen Alexandru, cercetător la Institutul de Genetică şi Protecţie a Plantelor * Selecţiuni de la Conferinţa Ştiinţifică consacrată omagierii a 200 de ani la naşterea lui Mihail Kogâlniceanu , scriitor şi 85 de ani de la naşterea lui Sava Pânzaru, critic şi istoric literar * Realizator Andrei Viziru
28 Septembrie 2017 | 22:45
ACADEMIA RADIO din 28 septembrie 2017
Ştiinţa din Republica Moldova, în prag de reformă. Dialog cu Viorel Prisăcari, membru corespondent, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei * Fenomenologia culturii, domeniu de cercetare pentru savanţii moldoveni. Dialog cu Dragoş Vicol, doctor habilitat in filologie, laureat al Premiului Naţional pentru anul 2017 * Realizator Andrei Viziru
24 August 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 24 august 2017
Participarea savanţilor moldoveni în proiecte ştiinţifice internaţionale * Centenar Alexei Mateevici. Participă Arcadie Suceveanu, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova şi scriitorul Ion Găină * Realizator Andrei Viziru
17 August 2017 | 21:30
ACADEMIA RADIO din 17 august 2017
Selecţiuni de la seminarul ştiinţifico-practic „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului energetic din Republica Moldova”, organizat de Institutul de Energetică al AŞM în contextul aniversării a 80-a a academicianului Vitalie Postolatii * Hărta amplasării minorităţilor entici elaborate de cercetători din Republica Moldova. Dialog cu Dorin Lozovanu, preşedintele Asociaţiei de Geografie şi Etnologie din Republica Moldova * Realizator Andrei Viziru
27 Iulie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 27 iulie 2017
Forul Academic Ştiinţific Suprem în pragul reorganizării. Discuţii cu Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific la AŞM şi Vladimir Hotineanu, deputat PDM, preşedintele Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
20 Iulie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 20 iulie 2017
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova.’’ Aspecte de la Masa Rotundă organizată de Institulul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM * Comunităţile etnice şi diaspora în timp şi spaţiu. Interviuri cu participanţii
29 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 29 iunie 2017
Noi tehnologii de purificare a apelor de suprafaţa şi subterane. Dialog cu Tudor Lupaşcu, director al Institutului de Chimie al AŞM * Procesele migraţionale în atenţia oamenilor de ştiinţă. Interviu cu Ecaterina Deleu, doctorandă la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM * Realizator Andrei Viziru
22 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 22 iunie 2017
Al doilea război mondial şi consecinţele lui. Dialog cu Anatol Petrencu, doctor habilitat în ştiinţe istorice * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei’’, organizată de Universitatea de Stat ’„Bogdan Petricecu Hasdeu’’ din Cahul * Realizator Andrei Viziru
15 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 15 iunie 2017
Noi valenţe în creaţia poetului Mihai Eminescu. Dialog cu Mihai Cimpoi, academician * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ediţia a IX-a * Realizator Andrei Viziru
08 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 8 iunie 2017
Perspectivele dezvoltării sectorului energiei regenerabile. Dialog cu Vladimir Berzan, director adjunct al Institutului de Energetică al AŞM * Bilanţul Concursului Republican „Cel mai bun elev inovator’’, ediţia a X-a, organizat de AŞM * Realizator Andrei Viziru
01 Iunie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 1 iunie 2017
Aspecte de la Simpozionul ştiinţific „Grigore Vieru în posteritate” * Literatura pentru copii în atenţia cercetătorilor ştiinţifici. Dialog cu academicianul Mihai Cimpoi * Realizator Andrei Viziru
25 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 25 mai 2017
Valeriu Canţer – personalitate marcantă a fizicii moderne. In memoriam. Participă Ion Tighineanu, prim vicepreşedinte al AŞM, Constantin Gaindric, doctor habilitat, cercetător principal al Institutului de Matematică al AŞM, Constantin Dadu, doctor habilitat, membru corespondent al AŞM, director al Institutului de Horticultură, Nicolae Dabija, scriitor, academician * Realizator Andrei Viziru
18 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 18 mai 2017
Metode de reabilitare a genofondului Grădinii Botanice din Chişinău. Dialog cu Alexandru Teleuţă, directorul instituţiei * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea lui Eugen Doga, compozitor, Artist al Poporului, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei * Realizator Andrei Viziru
04 Mai 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 4 mai 2017
Abordări inovative în viticultura. Dialog cu Boris Găină, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole al AŞM * Metode de prognozare a indicatorilor în energetică şi în economie. Dialog cu Vladimir Berzan, director-adjunct al Institutului de Energetică al AŞM * Realizator Andrei Viziru
27 Aprilie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 27 aprilie 2017
Implimentarea noilor metode de cercetare în matematică. Dialog cu Mitrofan Cioban, academician * Elemente de hermeneutică şi filosofie în opera lui Liviu Rebreanu. Interviu cu Eugenia Bogatu, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova * Realizator Andrei Viziru
20 Aprilie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 20 aprilie 2017
Bazele ştiinţifice şi practice ale sanocreatologiei. Dialog cu Teodor Furdui academician * Cercetările recente ale savanţilor de la Institutul de Zoologie al AŞM. Interviu cu Laurentia Ungureanu, vicedirector al institutlui * Realizator Andrei Viziru
06 Aprilie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 6 aprilie 2017
Implementarea cercetărilor ştiinţifice în practică. Dialog cu Viorel Bostan, rector al Universităţii Tehnice din Moldova * Soiuri autohtone noi de plante leguminoase. Interviu cu Victor Celac, doctor habilitat în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM * Realizator Andrei Viziru
30 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 30 martie 2017
Ralierea cercetătorilor din RM la standardele europene. Dialog cu Gheorghe Duca, academician, preşedintele AŞM * Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii scriitorilor Ion Buzdugan şi Mircea Eliade * Realizator Andrei Viziru
23 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 23 martie 2017
Aspecte de la Conferinţa Internaţională „Chimia ecologică şi chimia mediului ambiant - 2017” * Perspectivele acordului de colaborare între Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM şi Fundaţia Universitară a Mării Negre. Dialog cu Valeriu Cuşnir, directorul Institutului * Realizator Andrei Viziru
16 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 16 martie 2017
Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia, avantaje şi dezavantaje. Dialog cu Victor Moraru, doctor habilitat în ştiinţe politice, coordonator al Secţiei Ştiinţe Politice şi Sociale al AŞM * Implementarea soiurilor noi de plante leguminoase. Dialog cu Victor Celac, doctor habilitat în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Genetică, Fziologie şi Protecţie a Plantelor, AŞM * Realizator Andrei Viziru
09 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 9 martie 2017
Topul descoperirilor ştiinţifice în anul 2016 comentat de Valeriu Canţer, academician * Activitatea femeilor în mediul ştiinţific şi academic. Dialog cu Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general al AŞM * Realizator Andrei Viziru
02 Martie 2017 | 22:30
ACADEMIA RADIO din 2 martie 2017
Aspecte de la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 105 ani de la naşterea scriitorului Andrei Lupan, publicist, traducător, membru corespondent al AŞM * Utilizarea nanotehnologiilor în fizica aplicată. Dialog cu Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte AŞM * Realizator Andrei Viziru
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam