Loading
ro ru en
TRM
Achiziţii
Loading
08 Noiembrie 2018 | 08:40
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere si tehnica de calcul (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale vor fi depuse prin intermediul: https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-07-000199-1. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: data 15.11.2018, ora 13:00.
06 Noiembrie 2018 | 08:45
Licitaţie deschisă privind achiziţionarea sistemului intercom pentru studioul 1TV
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la licitaţia deschisă pentru achiziţionarea sistemului intercom pentru studioul 1TV (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale vor fi depuse prin intermediul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1541426674629. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: data 22.11.2018, ora 19:18
01 Noiembrie 2018 | 15:00
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea echipamentului pentru modernizarea şi extinderea complexului AXIA (repetat)
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea achiziţionarea echipamentului pentru modernizarea şi extinderea complexului AXIA (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale vor fi depuse prin intermediul: https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-11-01-000119-1. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: data 09.11.2018, ora 11:00
12 Octombrie 2018 | 14:54
Concurs cu privire la elaborarea proiectelor pentru executarea lucrărilor de montare a sistemului de detecţie, alarma si stingere automată pentru încăperile complexelor studio TV
IPNA Compania "Teleradio-Moldova" anunţă concurs cu privire la elaborarea proiectelor pentru executarea lucrărilor de montare a sistemului de detecţie,alarma si stingere automată pentru încăperile complexelor studio TV amplasate pe adresa şoseaua Hînceşti ,64,mun.Chişinău:
08 Octombrie 2018 | 16:25
Concurs pentru elaborarea proiectelor privind proiectarea sistemului de încălzire – răcire a aerului (aparate de aer condiţionat)
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la concursul privind proiectarea sistemului de încălzire – răcire a aerului (aparate de aer condiţionat) pentru încăperi (studiouri) cu suprafaţa maximă de până la 700 m2, situate pe adresa str. Mioriţa 1, mun. Chişinău, Studioul 450, cât şi pe adresa şoseaua Hânceşti 64 mun. Chişinău, Studioul nr.2.
08 Octombrie 2018 | 16:24
21 Septembrie 2018 | 15:15
Concurs privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a proiectelor pentru sistemul de stingere automată a incendiilor din studiourile nr. 1 şi nr. 2, inclusiv camerele adiacente
IPNA Compania „Teleradio - Moldova” invită operatorii economici să participe la concursul privind elaborarea proiectelor pentru executarea lucrărilor de montare a sistemului de detecţie a incendiului şi stingere automată cu gaz, pentru, încăperea Studiou-platou nr. 1 cu suprafaţa de la 300 m2, adiacent se află, încăperea Studiou-regie cu suprafaţa de la 30 m2, încăperea Data-centru cu suprafaţa de la 4 m2 , încăperea Data-centru departament Ştiri cu suprafaţa de la 4 m2, sala de distribuţie electrică şi depozite pentru decor cu suprafaţa de la 40 m2 şi pentru încăperea Studiou-platou nr. 2 cu suprafaţa de 700m2, adiacent se află, încăperea Studiou-regie cu suprafaţa de la 30 m2, încăperea Data-centru cu suprafaţa de la 6 m2, sala de distribuţie electrică şi depozite pentru decor cu suprafaţa de la 60 m2, ambele obiecte sunt situate pe adresa şoseaua Hânceşti 64, mun. Chişinău. Proiectele să fie elaborate separat pentru fiecare Studiou şi camerele adiacente indicate mai sus.
17 Septembrie 2018 | 16:11
Spre atenţia operatorilor economici participanţi la concursul nr.18/03899 privind achiziţionarea “Pieselor de schimb pentru servere şi tehnică de calcul”
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” informează operatorii economici despre faptul prelungirii termenului de înaintare a ofertelor la procedura 18/03899 privind achiziţionarea “Pieselor de schimb pentru servere şi tehnică de calcul”, până la 25.09.2018 ora 11:00. Totodată, vă informează că au fost operate modificări în caietul de sarcini la loturile nr. 12 şi 23, documentaţia se ataşează. Ofertele pot fi depuse pe adresa or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, biroul 506, Cancelaria, sau adresa electronică achiziti@trm.md.
05 Septembrie 2018 | 13:45
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea mărfurilor electrice
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea mărfurilor electrice (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 24.09.2018, ora 12:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 24.09.2018, la ora 12:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
05 Septembrie 2018 | 13:25
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere si tehnica de calcul
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere si tehnica de calcul (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 21.09.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 21.09.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
05 Septembrie 2018 | 12:51
Licitaţie publică privind modernizarea si extinderea complexului AXIA
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la licitaţia publică pentru modernizarea si extinderea complexului AXIA (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 26.09.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 26.09.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
23 August 2018 | 15:28
„Achiziţionarea serviciilor de testare şi spălare hidraulică a reţelelor de termoficare”
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participare la procedura privind achiziţionarea serviciilor de testare şi spălare hidraulică a reţelelor de termoficare conform următorului caiet de sarcini:
15 August 2018 | 15:38
Achiziţionarea lucrărilor de proiectare
„IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici pentru participare la procedura privind achiziţionarea lucrărilor de elaborare a proiectului de reconstrucţie a reţelei electrice de 10 kV (schimbarea liniilor electrice în cablu PT-735 cel 3 şi cel 4 (Casa Radio) de la PDC 19/cel 8 L=1400 – 2 linii, tipul cablului АПвПу2г sau АСБ-10).
07 August 2018 | 15:04
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea materialelor de construcţii
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea materialelor de construcţii (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 20.08.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.08.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
03 August 2018 | 15:32
Achiziţionarea lucrărilor de proiectare
„IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici pentru participare la procedura privind achiziţionarea lucrărilor de elaborare a proiectului de reconstrucţie a reţelei electrice de 10 kV (schimbarea liniilor electrice în cablu PT-735 cel 3 şi cel 4 (Casa Radio) de la PDC 19/cel 8 L=1400 – 2 linii, tipul cablului АПвПу2г sau АСБ-10).
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam