Loading
ro ru en
TRM
Achiziţii
Loading
17 Septembrie 2018 | 16:11
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” informează operatorii economici despre faptul prelungirii termenului de înaintare a ofertelor la procedura 18/03899 privind achiziţionarea “Pieselor de schimb pentru servere şi tehnică de calcul”, până la 25.09.2018 ora 11:00. Totodată, vă informează că au fost operate modificări în caietul de sarcini la loturile nr. 12 şi 23, documentaţia se ataşează. Ofertele pot fi depuse pe adresa or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, biroul 506, Cancelaria, sau adresa electronică achiziti@trm.md.
05 Septembrie 2018 | 13:45
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea mărfurilor electrice
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea mărfurilor electrice (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 24.09.2018, ora 12:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 24.09.2018, la ora 12:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
05 Septembrie 2018 | 13:25
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere si tehnica de calcul
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea pieselor de schimb pentru servere si tehnica de calcul (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 21.09.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 21.09.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
05 Septembrie 2018 | 12:51
Licitaţie publică privind modernizarea si extinderea complexului AXIA
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la licitaţia publică pentru modernizarea si extinderea complexului AXIA (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 26.09.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 26.09.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
23 August 2018 | 15:28
„Achiziţionarea serviciilor de testare şi spălare hidraulică a reţelelor de termoficare”
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participare la procedura privind achiziţionarea serviciilor de testare şi spălare hidraulică a reţelelor de termoficare conform următorului caiet de sarcini:
15 August 2018 | 15:38
Achiziţionarea lucrărilor de proiectare
„IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici pentru participare la procedura privind achiziţionarea lucrărilor de elaborare a proiectului de reconstrucţie a reţelei electrice de 10 kV (schimbarea liniilor electrice în cablu PT-735 cel 3 şi cel 4 (Casa Radio) de la PDC 19/cel 8 L=1400 – 2 linii, tipul cablului АПвПу2г sau АСБ-10).
07 August 2018 | 15:04
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea materialelor de construcţii
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea materialelor de construcţii (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 20.08.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.08.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de şedinţe.
03 August 2018 | 15:32
Achiziţionarea lucrărilor de proiectare
„IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici pentru participare la procedura privind achiziţionarea lucrărilor de elaborare a proiectului de reconstrucţie a reţelei electrice de 10 kV (schimbarea liniilor electrice în cablu PT-735 cel 3 şi cel 4 (Casa Radio) de la PDC 19/cel 8 L=1400 – 2 linii, tipul cablului АПвПу2г sau АСБ-10).
30 Iulie 2018 | 12:54
Achiziţionarea camerei video
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” intenţionează procurarea camerei video pentru imprimarea şi transmiterea evenimentelor live pe site-ul Companiei (caietului de sarcini se anexează). Operatorii economici pot înainta ofertele comerciale până la 06.08.2018 ora 11:00 pe adresa or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, biroul 506, Cancelaria, sau adresa electronică achiziti@trm.md. La ofertă urmează să fie anexată copia certificată a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
30 Iulie 2018 | 11:53
Spre atenţia operatorilor economici
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” informează operatorilor economici despre faptul prelungirii termenului de înaintate a ofertelor la procedurile privind „Proiectarea sistemului de stingere automată a incendiilor pentru încăperile studioului nr. 1”, „Elaborarea devizului local pentru efectuarea lucrărilor de demontare a pardoselii din parchet (podele) şi a tavanului din lemn, placaj, PFL, etc. din încăperea Studioului 150” şi „Proiectarea sistemei de încălzire – răcire a aerului (aparate de aer condiţionat) pentru încăperi (studiouri) ” până la 06.08.2018 ora 11:00. Ofertele pot fi depuse pe adresa or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, biroul 506, Cancelaria, sau adresa electronică achiziti@trm.md.
19 Iulie 2018 | 15:49
Licitaţia publică privind achiziţionarea tehnică de calcul şi imprimante
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la licitaţia publică pentru achizitionarea tehnicii de calcul şi imprimantelor. (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 10.08.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 10.08.2018, la ora 11:00.
19 Iulie 2018 | 15:46
Concurs pentru elaborarea proiectului privind dotarea încăperilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova” cu semnalizare antiincendiară
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la concursul pentru elaborarea proiectului privind dotarea încăperilor Companiei cu semnalizare antiincendiară.
18 Iulie 2018 | 13:35
Licitaţia publică privind achiziţionarea echipamentului TV
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la licitaţia publică pentru achiziţionarea echipamentului TV (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 15.08.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 15.08.2018, la ora 11:00.
18 Iulie 2018 | 12:26
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea acumulatoarelor UPS şi pieselor de schimb pentru AXIA
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să particile la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea acumulatoarelor UPS şi pieselor de schimb pentru AXIA (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, birou 506, Cancelaria, până pe data de 31.07.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 31.07.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de sedinţe.
18 Iulie 2018 | 12:00
Cererea ofertelor de preţuri privind achiziţionarea materialelor de construcţii
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea materialelor de construcţii (documentaţia de achiziţie se anexează). Ofertele comerciale pot fi depuse pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio birou 506, Cancelaria, până pe data de 25.07.2018, ora 11:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 25.07.2018, la ora 11:00 pe adresa, or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio etajul 7, Sala de sedinţe.
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam