Loading
ro ru en
TRM
Comunicate
Loading
02 Martie 2017 | 13:30
Şefa Direcţiei mass-media a Consiliului Europei, Lejla Dervisagic, în vizită la Compania „Teleradio-Moldova”
La 01 martie curent, Preşedinta Companiei, Olga Bordeianu; Directorul Televiziunii Mircea Surdu şi Directorul Radiodifuziunii, Veaceslav Gheorghişenco, au avut o întrevedere cu Lejla Dervisagic, şefa Direcţiei mass-media a Consiliului Europei, în cadrul căreia au discutat despre Proiectul comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Promovarea libertăţii mass-media şi pluralismului în Republica Moldova”. Proiectul prevede îmbunătăţirea politicilor editoriale şi a programelor radio şi TV ale radiodifuzorului public, în special cele ce au în prim plan politicile Uniunii Europene.
Proiectul include o serie de activităţi, printre care seminare de instruire privind planificarea, producerea și difuzarea programelor de radio și televiziune cu privire la politicile UE și procesul de integrare a Republicii Moldova, preluarea de bune practici de la jurnaliștii care au experenţă în difuzarea informaţiilor despre procesul de aderare la UE. Se vor realiza interviuri cu funcționarii publici, oameni de afaceri din țările respective și se vor produce filme documentare TV şi  radio, care vor fi difuzate de Compania „Teleradio-Moldova” (TRM).

Totodată, proiectul prevede instituirea și asigurarea funcționării Centrului de instruire, care va oferi ateliere de formare profesionistă în domeniul mediatic, asistență de specialitate pentru elaborarea strategiei funcționării Centrului, unde va avea loc instruirea viitorilor formatori din rândul salariaţilor TRM, care vor putea cotinua sesiunile de instruire internă.

În cadrul aceluiaşi proiect, vor fi organizate şi seminare de formare pentru membrii Consiliul de Observatori(CO) ai TRM cu privire la standardele și modelele europene în organizarea activității organului de supraveghere a serviciului public de radiodifuziune. Trainerii vor pregăti o compilație a celor mai bune practici europene în organizarea activității organismelor de supraveghere, care vor fi puse la dispoziția membrilor actuali și viitori ai CO. Participanții vor putea utiliza, după finalizarea seminarele de instruire, manualul în cadrul activităților de zi cu zi. La fel, se va acorda asistență de specialitate pentru introducerea modificărilor în reglementările interne ale CO în conformitate cu standardele europene.În cadrul întrevederii, Olga Bordeianu a menţionat că „implementarea unui astfel de proiect va contribui la îmbunătăţirea calităţii emisiunilor radio şi TV despre politicile şi procesul de integrare a RM în UE, va instrui şi va informa jurnaliştii despre cele mai bune practici şi experienţe ale colegilor de breaslă din ţările deja devenite membre UE. Crearea unui Centru de formare continuă este necesară, potrivită şi de conjunctură, atât timp cât există necesitatea de a transmite cunoştinţele şi experienţa de la jurnaliştii seniori către cei recent angajaţi”.

În acelaşi context, M.Surdu şi V.Gheorghişenco au evidenţiat importanţa formării continue a jurnaliştilor radiodifuzorului public şi au reiterat disponibilitatea de a promova valorile europene privind libertatea şi pluralismul mass-media, grație posibilităţii de a prelua experienţa unor ţări care au experimentat procesul de integrare în UE. M.Surdu a declarat că proiectul ce urmează a fi implementat include unele propuneri înaintate de managerii TRM şi speră că prin intermediul acestuia vor fi îmbunătăţite unele aspecte ale activităţii de zi cu zi a serviciului public de radiodifuziune.

Proiectul comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei Promovarea libertăţii mass-media şi pluralismului în Republica Moldova” are o perioadă de implementare de 2 ani şi a fost elaborat reieşind din necesităţile de dezvoltare a radiodifuzorului public.
 
Serviciul comunicare şi relaţii internaţionale,
Compania „Teleradio-Moldova”
Comentarii:
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam