Loading
ro ru en
TRM
Consiliu de Observatori
Loading
Consiliul de Observatori este organul de conducere autonom al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova", ce are menirea să asigure realizarea dreptului cetăţenilor şi al societăţii de a obţine informaţii veridice, complete şi operative, fiind abilitat, în acest scop, să monitorizeze respectarea de către companie a prevederilor legale şi statutare.

Consiliul de Observatori este compus din 9 membri, personalităţi publice cu calificări profesionale în diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţiile cu publicul, relaţiile internaţionale, domeniul academic, mass-media şi ingineria în conformitatea cu art. 56 (1)  al Codului Audiovizualului. Ei sunt desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova cu durata mandatului de 4 ani.

În conformitate cu art. 58 al Codului Audiovizualului, Consiliul de Observatori are următoarele atribuţii:
  • aprobă statutul companiei şi modificările la el;
  • aprobă Caietul de sarcini al companiei, care include planul financiar şi declaraţia politicii editoriale a companiei;
  • evaluează performanţa companiei şi conducerii ei, publicând rapoarte anuale şi recomandări;
  • aprobă instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor companiei, inclusiv ale birourilor ei teritoriale;
  • organizează întâlniri publice cu reprezentanţi ai diferitelor categorii ale auditoriului din Republica Moldova pentru a efectua studii de audienţă;
  • confirmă în funcţie, în bază de concurs, preşedintele companiei, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii;
  • sesizează, din oficiu şi la solicitare, asupra încălcării Codului Audiovizualului şi a altor legi în vigoare, comise de companie, înaintând preşedintelui ei demersuri de intrare în legalitate.
Consiliul de Observatori îşi desfăşoară activitatea axându-se pe principiile valorilor democratice de consolidare a statalităţii Republicii Moldova şi de integrare în structurile europene şi având drept sarcini prioritare respectarea interesului public, promovarea şi protejarea independenţei şi diversităţii politicii editoriale a Companiei.

Sediul Consiliului de Observatori se află în or. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, et. 5, bir. 505.
 
Președinți ai Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

1. Șlapac Mariana - 23.01.2007 - 18.09.2009
2. Rîbca Eugeniu - 30.12.2009 - 26.12.2012
3. Peru Aurelia - 26.12.2012 - 26.12.2013
4. Vasilache Ludmila - 14.03.2015 - 10.07.2015
5. Deleu Doina - 10.07.2015 - 19.10.2016
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam