Loading
ro ru en
Moldovenii în lume
Loading
05 August 2015 | 16:17
Organizatorii FTBD şi-au propus să creeze o platformă permanentă de comunicare între tinerii basarabeni din diasporă
60 de tineri originari din Republica Moldova, care îşi desfăşoară activitatea în 13 ţări, au participat la Forumul Tinerilor Basarabeni din Diasporă (FTBD). Evenimentul ce s-a desfăşurat de curând la Sinaia, România, a fost organizat de Liga Studenţilor Basarabeni din Ploieşti şi echipa proiectului „Conferinţa Deschisă Republica Moldova 2020”.
Pe parcursul celor trei zile a Forumului, participanții au identificat o serie de probleme cu care se confruntă societatea din Republica Moldova și au propus soluții concrete în cadrul celor trei ateliere de lucru: Mediul înconjurător, Antreprenoriatul social, Dezvoltarea creativității.


 
Moderatorul Atelierului „Mediul înconjurător și responsabilitatea civică: provocări și soluții pentru Republica Moldova”, Dorin Dușciac, a relatat pentru TRM.MD că participanții la atelier au identificat o serie de probleme majore cu care se confruntă Moldova în domeniul protecției mediului înconjurător. Printre acestea, cele mai multe sunt legate de inexistența unui sistem de gestionare eficientă a deșeurilor.

În opinia tinerilor participanți, absența unui cadru legal și normativ modern și coerent generează o situație incompatibilă cu dezvoltarea Republicii Moldova și cu aspirațiile de integrare europeană. Astăzi, gestionarea incompletă și ineficientă a acestui sector conduce nu doar la deteriorarea peisajului prin amplasarea haotică a gunoiștilor în localități, dar și la poluarea puternică a solurilor, a aerului și a apelor de suprafață și de adâncime.


 
Doina Guzun, moderatoarea Atelierului „Antreprenoriatul social: perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova”, a menționat că participanții la acest atelier au reușit să combine esența afacerilor cu cea a comunității moldovenești, prin intermediul creativității individuale. Cele trei grupuri de lucru au fost încurajate să împărtășească din experiența și practicile personale, pentru a oferi soluții simple, fezabile și originale în domeniul antreprenoriatului social din Moldova. Astfel, primul grup s-a concentrat asupra identificării proiectelor de informare și instruire a populației în domeniul respectiv, al doilea grup a propus note conceptuale de proiecte concentrate asupra dezvoltării afacerilor sociale pentru tineri, în special pentru cei din categorii social vulnerabile, iar cel de-al treilea grup a inițiat un proiect ce vizează femeile din mediul rural și totodată promovarea brand-ului național.


 
Solicitată de TRM.MD, Dorina Baltag, moderatoarea Atelierului „Dezvoltarea creativității și coagularea identității: valori vs. non-valori pentru Republica Moldova”, a menționat că în cadrul acestui atelier a fost identificat un spectru larg de probleme, care au fost ulterior grupate pe trei axe: probleme ce țin de imaginea țării în exterior, lacunele din sistemul educațional și lacunele în implementarea politicilor culturale.

Prin intermediul acestui Forum, organizatorii și-au propus crearea și consolidarea unei platforme permanente de comunicare între tinerii basarabeni din diasporă, care ar facilita coeziunea acestora și va contribui la studierea și elaborarea modelelor de dezvoltare a țării.

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului asociativ a basarabenilor din străinătate, dar și a tinerilor din Republica Moldova și România.

Comentarii:

Carmelia Albu - Ombudsmanul Companiei „Teleradio-Moldova”, în serviciul consumatorului

Serviciul Ombudsmanului servește pentru public drept o sursă independentă de informare, explicații, analiză privind programele Radiodifuzorului Public și aderența la standardele și practicile europene de elaborare a programelor.  

Ombudsmanul este un mediator care, în caz de necesitate, va purta negocieri între telespectator/radioascultător sau un anumit grup de persoane şi Companie. Ombudsmanul  răspunde la întrebările telespectatorilor şi radioascultătorilor, primește și analizează eventuale plângeri din partea consumatorului de programe.
  
Primul Serviciu al Ombudsmanului a apărut în Suedia, în 1809. Acesta a fost instituit pe lângă Parlament, din inițiativa Guvernului, și avea misiunea de a proteja drepturile cetăţenilor, monitorizând acțiunile Executivului. Uterior, în 1988, un serviciu asemănător a fost instituit în mass-media din Franţa. Aceasta a fost o adevărată „explozie”,  generând apariția serviciilor similare și în alte țări din lume.
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam