Loading
ro ru en
Moldovenii în lume
Loading
01 Mai 2016 | 09:02
Republica Moldova rămâne un membru activ şi de încredere al partenerilor francofoni, declaraţie
Republica Moldova rămâne un membru activ şi de încredere al partenerilor francofoni în ceea ce priveşte promovarea valorilor şi realizarea obiectivelor Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) pe plan internaţional. Declaraţia a fost făcută de către ambasadorul Republicii Moldova în Franţa, Lilian Moraru, într-un interviu oferit pentru Radio Moldova, în contextul marcării, în acest an, a 20 ani de la aderarea Republicii Moldova la OIF.
Domnule ambasador, după înmânarea scrisorilor de acreditare Secretarului General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei în calitate de Reprezentant Personal al şefului Statului în Consiliul Permanent al Francofoniei aţi avut şi o discuţie. Ce aspecte aţi discutat referitoare  la  stadiul actual  şi perspectivele colaborării Republicii Moldova cu OIF ?

Într-adevăr, la 14 aprilie curent am avut onoarea să-i înmânez Secretarului General al Francofoniei,  Michaëlle Jean, scrisorile de numire în calitate de Reprezentant Personal al șefului Statului în Consiliul Permanent al Francofoniei. Evenimentul a avut și o mare încărcătura simbolică, anul acesta Republica Moldova marcând cea de-a 20-a aniversare de la aderarea sa la Organizaţia Internaţională a Francofoniei  (OIF) – organizație internațională interguvernamentală, ce cuprinde 80 de state și guverne (57 de state membre și 23 de țări cu statut de observator), ce reprezintă împreună mai mult de o treime din statele membre ale Națiunilor Unite, cu o populație de circa 900 de milioane de persoane, inclusiv 274 de milioane de vorbitori de limba franceză, repartizați pe cinci continente.

Pornind de la această pondere a familiei francofone pe plan internațional, în discuția ce a urmat cu Secretarul General după procedura formală de acreditare, am punctat că francofonia constituie un cadru privilegiat de consolidare a eforturilor țării noastre de promovare a priorităților interne și externe, care ne-a permis, totodată, stabilirea unor relații privilegiate cu statele-membre ale acesteia, cu care am dezvoltat ulterior parteneriate bilaterale și multilaterale deosebite.

Am evocat cooperarea excelentă pe care am reușit să o construim cu OIF de-a lungul celor 20 de ani de apartenență la acest aranjament internațional, pe toate cele cinci axe prioritare pe care se dezvoltă programele francofoniei: democrația și pacea, diversitatea lingvistică și cea culturală, dezvoltarea economică durabilă și promovarea limbii franceze la scară mondială. Pe absolut toate aceste componente, OIF a dezvoltat și implementat numeroase proiecte și programe în țara noastră, printre ele aș enumera: formarea continuă a profesorilor de limbă franceză, dotarea bibliotecilor școlare cu manuale de limba franceză, susținerea antreprenorialului printre tineri și afirmarea femeilor în mediul de afaceri, perfecționarea funcționarilor publici în cele mai diverse domenii (juridic, economico-comercial, relații externe etc.)

În acest an va fi consemnată cea de a 20-a aniversare de la aderarea Republicii Moldova la OIF. Ce angajamente şi-a asumat ţară noastră la aderare şi cum şi le onorează ?

Este binecunoscut faptul că limba franceză este valoarea supremă sau coloana vertebrală a francofoniei, la care sunt atașate celelalte valori și principii. Partajarea unei limbi comune asigură o coeziune, alături de o originalitate a comunității francofone. Deși criteriul lingvistic este unul important, nu este necesar ca limba franceză să fie o limbă oficială a statului aderent. Ceea ce contează, însă, este ca doritorul de a face parte din  comunitatea francofonă să demonstreze existența unei situații satisfăcătoare privind utilizarea limbii franceze. De altfel, respectul diversității culturale și celei lingvistice constituie una din valorile organizației, OIF susținând limbile partenere în cadrul spațiului francofon concomitent cu promovarea limbii franceze. 

Alte principii și valori ale familie francofone țin de consolidarea democrației și a statului de drept. Toate aceste elemente constituie obiective cardinale ale familiei francofone și Republica Moldova, în calitatea sa de membru, s-a angajat plenar să respecte și să promoveze aceste valori. La modul concret, ceea ce ţine de angajamentul în favoarea promovării limbii franceze, au fost mai multe proiecte finanţate de către OIF în vederea implementării curriculumului în limba franceză în instituţiile de învăţământ din ţară noastră.  Până în prezent, peste 2000 de profesori din Moldova au beneficiat de mai multe seminare de instruire organizate în parteneriat cu Agenţia Universitară a Francofoniei.

Cât priveşte, spre exemplu, obiectivul promovării păcii, democraţiei şi drepturilor omului – voi menţiona că OIF a delegat în repetate rânduri misiuni de observatori pentru monitorizarea alegerilor din ţară noastră, inclusiv, la alegerile parlamentare din 2005 şi 2014. Tot aici, e necesar de punctat participarea experţilor din ţara noastră la consolidarea democraţiei electorale şi  implicarea acestora în misiunile de monitorizare a alegerilor în statele-membre ale OIF.

Ce evenimente se preconizează  în acest context omagial – 20 de ani de prezenţă în spaţiul francofon ?

Pentru  a  marca cei 20  de  ani ai prezenţei Republicii Moldova în spaţiul francofon, începând cu 20 martie, zi în care celebrăm francofonia, circa 200  de  acţiuni au fost  desfăşurate pe întreg  teritoriul ţării, în parteneriat cu  Alianţa Franceză  din Moldova  şi Biroul Agenţiei  Universitare  a  Francofoniei de la Bucureşti.

Cel mai important eveniment care  va  marca jubilarea  celor  20 de  ani ai parcursului francofon al Republicii Moldova  o va constitui vizita în țara noastră a Secretarului General al OIF, dna Michaëlle Jean – deplasare planificată pentru sfârşitul lunii mai curent.

La începutul lunii aprilie aţi participat la cea de-a 97-a sesiune a Consiliul Permanent al Francofoniei. Ce momente aţi evocat în alocuţiunea rostită la acest eveniment ?

Într-adevăr, la 7 aprilie, la Paris, a avut loc  cea  de-a 97-a  sesiune  a Consiliului Permanent al Francofoniei la care am participat pentru prima dată în calitate de Reprezentant Personal al şefului Statului. Acest eveniment a fost marcat printr-o mobilizare susținută a comunităţii  francofone în vederea prevenirii  şi  combaterii  terorismului cu ajutorul instrumentelor de  care  dispune OIF, şi anume cele ce ţin de educaţie, cultivarea şi promovarea toleranţei, a dialogului intercultural şi interconfesional,   dar şi cele ce se referă la prevenirea  crizelor, consolidarea statului de drept etc.

În alocuţiunea  pe care am rostit-o  în cadrul acestei sesiuni, am ţinut să reafirm ataşamentul  Republicii Moldova la valorile  solidarităţii şi  dialogului intercultural care  definesc francofonia. 

Şi în cele  din urmă, am asigurat audiența că Republica Moldova  rămâne  un membru activ şi de încredere  al partenerilor francofoni în ceea  ce priveşte promovarea valorilor și realizarea obiectivelor OIF pe plan internațional.

Postat de: Ionela Golban
Comentarii:

Carmelia Albu - Ombudsmanul Companiei „Teleradio-Moldova”, în serviciul consumatorului

Serviciul Ombudsmanului servește pentru public drept o sursă independentă de informare, explicații, analiză privind programele Radiodifuzorului Public și aderența la standardele și practicile europene de elaborare a programelor.  

Ombudsmanul este un mediator care, în caz de necesitate, va purta negocieri între telespectator/radioascultător sau un anumit grup de persoane şi Companie. Ombudsmanul  răspunde la întrebările telespectatorilor şi radioascultătorilor, primește și analizează eventuale plângeri din partea consumatorului de programe.
  
Primul Serviciu al Ombudsmanului a apărut în Suedia, în 1809. Acesta a fost instituit pe lângă Parlament, din inițiativa Guvernului, și avea misiunea de a proteja drepturile cetăţenilor, monitorizând acțiunile Executivului. Uterior, în 1988, un serviciu asemănător a fost instituit în mass-media din Franţa. Aceasta a fost o adevărată „explozie”,  generând apariția serviciilor similare și în alte țări din lume.
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam