Loading
ro ru en
Spaţiul Public


 
Periodicitatea:   Luni-vineri   
Program: informativ-analitic 
Ora difuzării: 10:15
Durata: 45 min
Descrierea: Emisiune de dezbateri si opinie. Ediţiile sunt interactive cu implicarea publicului larg in dezbaterea subiectelor, prin intermediul conexiunilor telefonice. Invitaţii în studio sunt:
• reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale
• şefi ai ministerelor, departamentelor, comisiilor naţionale, instituţiilor publice
• reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociaţiilor de producători, asociaţiilor de creaţie
• reprezentanţi ai partidelor parlamentare si extraparlamentare
   ( Invitatia membrilor de partid este făcută dupa principiul reprezentativităţii politice.)
• cetăţeni interesaţi de discutarea unor subiecte controversate
Scopul: Abordarea problemelor cetăţeanului simplu. Astfel, pentru dezbateri publice sunt selectate subiecte cum ar fi:
• respectarea drepturilor omului
• calitatea vieţii
• calitatea serviciilor (medical, educaţional, juridic etc.)
• protecţia consumatorului
• calitatea actului guvernării de la autoritatea publică centrală, până la autorităţile publice locale
• impactul deciziilor luate la diferite niveluri, asupra populaţie
• funcţionalitatea instituţiilor statale si aplicarea reformelor în domeniile juridic, medical, educaţional etc.
• constituirea unui stat de drept si separarea puterilor în stat relaţia simplu cetăţean - guvernare, guvernare - mass-media
• fenomenele sociale negative şi acţiuni în vederea diminuării lor, protecţia socială a categoriilor defavorizate de cetăţeni
Publicul ţintă: cetăţenii de diferite vârste.
Realizatori: Tatiana Fişer, Veronica Mungiu
           
 
23 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 octombrie 2018
Reorganizarea Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă. Invitaţi: Raisa Dogaru, directorul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Adrian Lungu, expert în legislaţia muncii * Realizator Veronica Mungi
22 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 octombrie 2018
Modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. În studio: Mihai Târşu, directorul Institutului de Energetică; Nicolae Glingean, director pentru dezvoltare, S.A. Termoelectrica * Realizator Tatiana Fişer
19 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 octombrie 2018
Arderea deşeurilor vegetale, între riscuri de incendiu şi măsurile care se impun în scopul înlăturării acestora. Invitaţi: Alina Botnariuc, inspector, Inspecţia pentru Protecţia Mediului; Valentina Zagnipco, medic igienist, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. La telefon Ion Dolganiuc, primarul s. Colibaşi, r-nul Cahul * Realizator Veronica Mungiu
18 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 octombrie 2018
Combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane. În studio: Sergiu Olşanschi, director adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului General al Poliţiei; Ana Revenco, preşedinta Asociaţiei Obşteşti Centrul Internaţional „La Strada” * Realizator Tatiana Fişer
17 Octombrie 2018 | 12:53
SPAŢIUL PUBLIC din 17 octombrie 2018
Combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane. În studio: Sergiu Olşanschi, director adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului General al Poliţiei; Ana Revenco, preşedinta Asociaţiei Obşteşti Centrul Internaţional „La Strada” * Realizator Tatiana Fişer
16 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 16 octombrie 2018
Alimentaţia - o cale esenţială către o sănătate mai bună. Invitaţi: Cristina Cerevatenco, nutriţionist; Sergiu Sîrghi, şef de direcţie, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor * Realizator Veronica Mungiu
15 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 octombrie 2018
Prevenirea osteoporozei şi a bolilor reumatice. În studio- Liliana Groppa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar * Realizator Tatiana Fişer
12 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 octombrie 2018
Speranţă pentru viaţă.Transplantul de organe în Republica Moldova. Invitaţi: Grigore Romanciuc, director adjunct al Agenţiei de Transplant; Nicolae Lupaşcu, preşedintele Asociaţiei beneficiarilor de transplant din Republica Moldova * Realizator Veronica Mungiu
11 Octombrie 2018 | 11:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 octombrie 2018
Folosirea neautorizată a buteliilor cu gaz lichefiat, riscuri şi evitarea riscurilor. În studio: Ghenadie Dubiţa, şef adjunct al Direcţiei generale locative, Primăria municipiului Chişinău; Ghenadie Sajin, director, Agenţia pentru Supraveghere Tehnică * Realizator Tatiana Fişer
10 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 10 octombrie 2018
Legislaţia electorală din perspectiva incluziunii. Asigurarea unui proces electoral incluziv şi corect. În studio: Dana Munteanu, şef adjunct al Direcţiei management alegeri, CEC; Mariana Focşa, expert Promo-LEX * Realizator Tatiana Fişer
09 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 9 octombrie 2018
Implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii în activităţi de responsabilitate socială. În studio: Petru Gurgurov, director general interimar, Organizatia pentru Dezvoltarea Întrepridrilor Mici şi Mijlocii. Prin telefon- Aliona Ivanenco, Incubatorul de Afaceri din Sângerei * Realizator Tatiana Fişer
08 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 8 octombrie 2018
Responsabilităţile extinse ale producătorilor privind deşeurile electrice şi electronice. Invitaţi: Tatiana Ţugui, manager Oficiul Prevenirea Poluării Mediului; Alexandru Gîncu, membru al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Ambalaje şi Mărfuri în Ambalaj; Nicolae Olăraşu, specialist, Agentia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţii * Realizator Veronica Mungiu
05 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 5 octombrie 2018
Calitatea educaţiei, obiective şi realizări. În studio: Mariana Goraş, şef adjunct, Direcţia învăţământ general, MECC; Lucia Sava şi Lucia Argint, Agenţia Natională pentru Asigurarea Calităţii în Educatie şi Cercetare. Prin telefon- Ioana Vatamanu-Mărgineanu, preşedinta Senatului Elevilor de la Liceul Teoretic Republican "ARISTOTEL" * Realizator Tatiana Fişer
04 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 4 octombrie 2018
Modernizarea sectorului vitivinicol, sporirea competitivităţii ramurii. În studio: Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Viei şi Vinului; Nicolae Taran, şeful Departamentului oenologie, UTM * Realizator Tatiana Fişer
03 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 octombrie 2018
Biblioteca altfel. Modernizarea serviciilor bibliotecilor publice. Invitaţi: Aliona Manciu, şefa serviciului Asistenţă Metologică la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” Ungheni şi vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; Oxana Andreev, directorul Bibliotecii Poloneze „Adam Mickiewicz” din Chişinău; Lilia Tcaci, director adjunct Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău. Prin telefon: Lilia Dubăsari, directorul Bibliotecii Publice din s. Taxobeni, r-nul Făleşti * Realizator Veronica Mungiu
02 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 2 octombrie 2018
Consumul şi abuzul de alcool în Republica Moldova: evaluarea situaţiei şi impactului. Invitaţi: Lilia Plămădeală, şef de secţie, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; Eudochia Paciu, medic psihiatru-narcolog la Dispensarul Republican de Narcologie; Veaceslav Sîrbu, şeful serviciului juridic, Inspectoratul Naţional de Patrulare * Realizator Veronica Mungiu
01 Octombrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 1 octombrie 2018
Valorizarea pensiilor. În studio: Viorica Ţugulschi, şef adjunct direcţie, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Irina Corman, consultant principal, Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale * Realizator Tatiana Fişer
28 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 28 septembrie 2018
Accesul la informaţia de interes public, legea şi aplicarea legii. În studio: Nadine Gogu directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent şi Vasile Spinei, Centrul "Acces-Info" * Realizator Tatiana Fişer
27 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 septembrie 2018
Proiecte ale Biroului Relaţii cu Diaspora. În studio: Nadejda Zubco, consultant BRD; Valentina Geamănă, moldoveancă stabilită cu traiul în Italia * Realizator Veronica Mungiu (reluare)
26 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 septembrie 2018
Fenomenul plăţilor informale în sistemul de educaţie. În studio: Olga Bîtcă, manager proiecte, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului; Cristina Tărnă, expert anticorupţie. Realizator Tatiana Fişer
25 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 25 septembrie 2018
Concediul paternal. În studio: Carolina Rusu, consultant, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Lidia Cebotari, Casa Naţională de Asigurări Sociale; Alina Andronache, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare; Igor Muntean, Oficiul Avocatul Poporului * Realizator Veronica Mungiu (reluare)
24 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 24 septembrie 2018
Bolile neurologice degenerative - o prioritate pentru sănătatea publică. În studio- academician Stanislav Groppa, neurolog * Realizator Tatiana Fişer
21 Septembrie 2018 | 16:44
SPAŢIUL PUBLIC din 21 septembrie 2018
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). 21 de ani de la ratificare din partea Republicii Moldova. În studio: Tatiana Chebac, avocată la Centrul de Drept al Avocaţilor; Dumitru Sliusarenco, avocat Promo-LEX. Prin telefon- Olga Bîtcă, manager/proiecte CReDO. * Realizator Tatiana Fişer
20 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 septembrie 2018
Mecanismul de excludere a carnetelor de muncă. În studio: Alexandru Gheţu, şef directie, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Clara Sorocean, şef directie, Casa Naţională de Asigurări Sociale; Vlad Caminschi, şef direcţie, Confederaţia Naţională a Patronatelor. Prin telefon- Petru Chiriac, vicepreşedintele Confederatiei Naţionale a Sindicatelor * Realizator Veronica Mungiu (reluare)
19 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 septembrie 2018
Legea psihologului. În studio: Svetlana Gorea, Centrul Psiho- socio-pedagogic Chişinău; Lilia Maximenco şi Ion Pleşca, psihologi * Realizator Veronica Mungiu (reluare)
18 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 septembrie 2018
Învăţământul profesional dual, concept şi realizare. În studio: Silviu Gîncu, şeful Direcţiei învăţământ profesional tehnic, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Rodica Bivol, şefa sectiei învăţământ dual, Camera de Comerţ şi Industrie. Prin telefon- Sergiu Munteanu, directorul Şcolii profesionale din Orhei * Realizator Tatiana Fişer
17 Septembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 septembrie 2018
Transparenţa bugetară la nivel local. În studio: Dumitru Budianschi, director de program, Expert-Grup; Gheorghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia. Prin telefon- Marcel Buşan, secretarul Consiliului Municipal Soroca * Realizator Tatiana Fişer
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam