Loading
ro ru en
Spaţiul Public


 
Periodicitatea:   Luni-vineri   
Program: informativ-analitic 
Ora difuzării: 10:15
Durata: 45 min
Descrierea: Emisiune de dezbateri si opinie. Ediţiile sunt interactive cu implicarea publicului larg in dezbaterea subiectelor, prin intermediul conexiunilor telefonice. Invitaţii în studio sunt:
• reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale
• şefi ai ministerelor, departamentelor, comisiilor naţionale, instituţiilor publice
• reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociaţiilor de producători, asociaţiilor de creaţie
• reprezentanţi ai partidelor parlamentare si extraparlamentare
   ( Invitatia membrilor de partid este făcută dupa principiul reprezentativităţii politice.)
• cetăţeni interesaţi de discutarea unor subiecte controversate
Scopul: Abordarea problemelor cetăţeanului simplu. Astfel, pentru dezbateri publice sunt selectate subiecte cum ar fi:
• respectarea drepturilor omului
• calitatea vieţii
• calitatea serviciilor (medical, educaţional, juridic etc.)
• protecţia consumatorului
• calitatea actului guvernării de la autoritatea publică centrală, până la autorităţile publice locale
• impactul deciziilor luate la diferite niveluri, asupra populaţie
• funcţionalitatea instituţiilor statale si aplicarea reformelor în domeniile juridic, medical, educaţional etc.
• constituirea unui stat de drept si separarea puterilor în stat relaţia simplu cetăţean - guvernare, guvernare - mass-media
• fenomenele sociale negative şi acţiuni în vederea diminuării lor, protecţia socială a categoriilor defavorizate de cetăţeni
Publicul ţintă: cetăţenii de diferite vârste.
Realizatori: Tatiana Fişer, Veronica Mungiu
           
 
28 Decembrie 2018 | 10:15
27 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 decembrie 2018
Programul guvernamental „Femei în afaceri”, investiţii şi rezultate. Invitaţi - Eugenia Sîli, manager de program; beneficiare * Realizator Tatiana Fişer
26 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 decembrie 2018
Orizont 2020, ştiinţa în serviciul societăţii. În studio: Ion Tighineanu academician, Eduard Monaico şi Tudor Branişte, cercetători la Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, UTM * Realizator Tatiana Fişer
21 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 decembrie 2018
Acţiuni de supraveghere a pieţei în ajun de sărbători. Invitaţi: Angela Chiriac, şefa Direcţiei pentru supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor; Denis Staruş, preşedintele Centrului pentru Protecţia Consumatorilor * Realizator Veronica Mungiu
20 Decembrie 2018 | 13:25
SPAŢIUL PUBLIC din 20 decembrie 2018
Situaţia şcolilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, probleme şi soluţii. În studio - Pavel Cazacu, avocat Promo-LEX. Prin telefon: Ion Iovcev, directorul Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol; Eleonora Cercavschi, director la Liceul "Ştefan cel Mare" din Grigoriopol * Realizator Tatiana Fişer
19 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 decembrie 2018
Programul Comunitatea Mea. Invitaţi Alexandru Pelivan, coordonator de proiect, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feşteliţa, Ştefan Vodă, Lilian Botnaru, primarul comunei Lozova, Străşeni. La telefon Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni * Realizator Veronica Mungiu
18 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 decembrie 2018
Dezvoltarea industriei IT şi a ecosistemului pentru inovare digitală. În studio - Vitalie Tarlev, secretar de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ana Chiriţă, director executiv, Asociatia Companiilor TIC * Realizator Tatiana Fişer
17 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 decembrie 2018
Aplicarea Legii deşeurilor, responsabilizarea producătorilor pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje. În studio: Svetlana Bolocan, şefa Direcţiei politici de management al deşeurilor şi substanţelor chimice, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Prin telefon- Iuliana Cantaragiu, expertă proiecte, Centrul Naţional de Mediu * Realizator Tatiana Fişer
14 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 decembrie 2018
Cumparaturile online - avantaje si dezavantaje. Invitaţi Nicolae Olăraşu inspector, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţii; Cristina Oglindă, avocat * Realizator Veronica Mungiu
13 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 decembrie 2018
Pomicultura: producţie, consum, export. În studio: Iurie Fală, director executiv, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct"; Vitalie Obrijanu, grupul de producatori Fresh Time * Realizator Tatiana Fişer
12 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 decembrie 2018
Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi construirea unei economii locale durabile. În studio: Roman Ciubaciuc, primarul or. Cantemir; Victor Parlicov, expert naţional al Convenţiei Europene a Primarilor; Lilian Danilov, coordonatorul Proiectului UE "Primarii pentru creştere economică" * Realizator Tatiana Fişer
11 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 decembrie 2018
Proiectul de lege privind susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii. Invitaţi: Nelea Rusu, secretar de stat în domeniul asigurărilor sociale şi medicale, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale * Realizator Veronica Mungiu
10 Decembrie 2018 | 11:07
SPAŢIUL PUBLIC din 10 decembrie 2018
Evaluarea tendinţelor de adresare a persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În studio: Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CEDO, Dumitru Sliusarenco, avocat Promo-LEX; Olga Bîtcă, manager proiecte CReDO * Realizator Tatiana Fişer
07 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 7 decembrie 2018
Satul Costeşti - Capitala Tineretului în anul 2019. Invitaţi: Natalia Petrea, primarul s. Costeşti; Veaceslav Ionaş, specialist în tineret, primăria Costeşti; Tudor Mereacre, preşedintele Clubului Cetăţenilor Activi din Costeşti. La telefon-Svetlana Budiştean, coordonator de programe, primăria Varniţa * Realizator Veronica Mungiu
06 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 6 decembrie 2018
Producţia agroalimentară ecologică, asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic. În studio: Marcela Stahi, şef Serviciu producţie ecologică şi produse cu denumire de origine, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Leonid Voloşciuc, cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. Prin telefon: Boris Boincean, cercetător la Institutul pentru Culturile de Câmp "Selecţia"; Nadejda Gori, antreprenoare din Anenii Noi * Realizator Tatiana Fişer
05 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 5 decembrie 2018
Acordarea subvenţiilor în avans pentru proiecte start-up în agricultură. În studio: Olga Calmîş, Agenţia de Intervenţie si Plăţi pentru Agricultură. Prin telefon- beneficiari de subvenţii în 2018 * Realizator Tatiana Fişer
04 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 4 decembrie 2018
Angajarea tinerilor în cîmpul muncii. Invitaţi: Mariana Iaţco, expertă Centrului de Instruire şi Consultanţă, Consiliul National al Tineretului din Moldova; Ion Stîngaci, şef de direcţie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă * Realizator Veronica Mungiu
03 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 decembrie 2018
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În studio: Vasile Cuşcă, şeful Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, Ministerul Sanataţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Parascovia Munteanu, manager Servicii Comunitare de Asistenţă Socială, Keystone Moldova * Realizator Tatiana Fişer
30 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 30 noiembrie 2018
Înfrăţirea între localităţile din Republica Moldova şi România. Invitaţi: Viorel Rusu, jurist, Congresul Autoritatilor Locale din Republica Moldova; Galina Ceban, primarul s. Chircăieşti, r-nul Căuşeni; Angela Ursachi, primarul s. Mateuţi, r-nul Rezina. La telefon: Victor Său, primarul municipiului Soroca; Toma Constantin, primarul municipiului Buzău, Romania; Vasile Baciu, primarul s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca * Realizator Veronica Mungiu
29 Noiembrie 2018 | 15:20
SPAŢIUL PUBLIC din 29 noiembrie 2018
Monitorizarea sistemului de achiziţii publice, constatări şi propuneri de îmbunătăţire. În studio: Ianina Spinei, expert Transparency International Moldova; Carolina Ungureanu, expert IDIS Viitorul; Valeriu Pasa, Asociatia Comunitatea „WatchDog.MD”; Iurie Morcotilo, Centrul Analitic Independent Expert Grup * Realizator Tatiana Fişer
28 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 28 noiembrie 2018
Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2016-2018: principalele angajamente şi realizarea acestora. În studio: Ianina Spinei, expert Transparency International Moldova. Prin telefon: Veronica Creţu, director, Institutul pentru Guvernare Deschisă; Stas Ghileţchi, expert, Institutul pentru Politici şi Reforme Europene * Realizator Tatiana Fişer
27 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 noiembrie 2018
Fenomenul violenţei în bază de gen. Invitaţi: Lilia Potîng, juristă, Asociaţia Promo-lex; Ghenadie Neamţu, specialist principal, Inspectoratul General de Poliţie şi Viorica Cernat, directorul executiv al Centrului pentru victimele violenţei domestice "Refugiul Casa Mărioarei" * Realizator Veronica Mungiu
26 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 noiembrie 2018
Responsabilizare socială pentru reforma educaţiei. În studio: Nelly Berezovschi, director, Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Chişinău; Rodica Caraja, director, Liceul Teoretic "Ion Creangă", Cahul; Tatiana Sava, coordonator proiecte, Centrul "Expert Grup"; Gabriela Ojog, director executiv, Fundaţia pentru Dezvoltare * Realizator Tatiana Fişer
23 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 noiembrie 2018
Avantajele şi riscurile utilizării serviciilor de plată fără numerar. Invitaţi: Corneliu Melnic, şeful Direcţiei operaţiuni cu numerar din cadrul BNM şi Viorel Gîrbu, expert economic * Realizator Veronica Mungiu
22 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 noiembrie 2018
Industria 4.0. Idustrializarea companiilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. În studio: Iulia Costin, secretar general de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii: Petru Gurgurov, director general interimar, ODIMM * Realizator Tatiana Fişer
21 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 noiembrie 2018
Reformele în sistemul de sănătate, obiective şi realizări. În studio- Silvia Radu, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale * Realizator Tatiana Fişer
20 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 noiembrie 2018
Reformarea concediului de îngrijire a copilului în Republica Moldova. Invitaţi: Carolina Rusu, consultant principal, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Alexei Buzu, directorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare * Realizator Veronica Mungiu
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam