Loading
ro ru en
Spaţiul Public


 
Periodicitatea:   Luni-vineri   
Program: informativ-analitic 
Ora difuzării: 10:15
Durata: 45 min
Descrierea: Emisiune de dezbateri si opinie. Ediţiile sunt interactive cu implicarea publicului larg in dezbaterea subiectelor, prin intermediul conexiunilor telefonice. Invitaţii în studio sunt:
• reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale
• şefi ai ministerelor, departamentelor, comisiilor naţionale, instituţiilor publice
• reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociaţiilor de producători, asociaţiilor de creaţie
• reprezentanţi ai partidelor parlamentare si extraparlamentare
   ( Invitatia membrilor de partid este făcută dupa principiul reprezentativităţii politice.)
• cetăţeni interesaţi de discutarea unor subiecte controversate
Scopul: Abordarea problemelor cetăţeanului simplu. Astfel, pentru dezbateri publice sunt selectate subiecte cum ar fi:
• respectarea drepturilor omului
• calitatea vieţii
• calitatea serviciilor (medical, educaţional, juridic etc.)
• protecţia consumatorului
• calitatea actului guvernării de la autoritatea publică centrală, până la autorităţile publice locale
• impactul deciziilor luate la diferite niveluri, asupra populaţie
• funcţionalitatea instituţiilor statale si aplicarea reformelor în domeniile juridic, medical, educaţional etc.
• constituirea unui stat de drept si separarea puterilor în stat relaţia simplu cetăţean - guvernare, guvernare - mass-media
• fenomenele sociale negative şi acţiuni în vederea diminuării lor, protecţia socială a categoriilor defavorizate de cetăţeni
Publicul ţintă: cetăţenii de diferite vârste.
Realizatori: Tatiana Fişer, Veronica Mungiu
           
 
17 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 noiembrie 2017
Rezistenţa la antibiotice o problemă de sănătate publică. Invitaţi în studio: Ecaterina Busuioc, şef de secţie, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Vsevolod Stamati, director general adjunct, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Elizaveta Tentiuc, specialist, Agenţia Medicamentului * Realizator Veronica Mungiu
16 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 16 noiembrie 2017
Activitatea social-economică a ţării în 2017. În studio: Alexandru Stratan, director al Institutului de Cercetări Economice. Prin telefon- Alexandru Fală, director de program, Centrul Analitic Independent “ Expert-Grup. Realizator Tatiana Fişer (reluare)
15 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 noiembrie 2017
Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare din domeniul horticol. În studio: Iurie Vîrlan, Veronica Mîrzac, Proiectul de restructurare a sectorului horticol „Livada Moldovei”. Realizator Tatiana Fişer
14 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 noiembrie 2017
Program pentru vorbitorii de limba rusă: "Prin prisma cristalului magic". Andrei Lupan. Pagini de creaţie * Realizator Ludmila Scebnev
13 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 noiembrie 2017
Rolul inovaţiilor şi al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică. În studio: Lilia Bolocan, director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Roman Chircă, director general al Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic * Realizator Tatiana Fişer
10 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 10 noiembrie 2017
Noi cerinţe de etichetare a produselor alimentare. Invitaţi în studio Veaceslav Ciuhrii, şef de direcţie, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, Denis Staruş, directorul Centrului de Protecţie a Drepturilor Consumatorilor * Realizator Veronica Paniş
09 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 9 noiembrie 2017
Programul „Prima casă”, accesarea creditelor imobiliare în condiţii avantajoase. În studio: Angela Munteanu, consilier principal de stat al prim-ministrului; Oleg Verejan, Centrul de Implementare a Reformelor .* Realizator Tatiana Fişer
08 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 8 noiembrie 2017
Proiectul de Rezilienţă Rurală, IFAD VII. În studio: Victor Roşca, director, Elena Burlacu, manager credite, Unitatea pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova. Realizator Tatiana Fişer
07 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 7 noiembrie 2017
Respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă din Moldova. In studio Tatiana Sorocan, directoarea HelpAge în Moldova, Corneliu Eftodi, manager de programe, UN Women Moldova, Claudia Cîrja, voluntar, s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca * Realizator Veronica Mungiu
06 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 6 noiembrie 2017
Cercetări pe domeniul societăţii informaţionale, studii şi impact. În studio: Constantin Gaindric, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Matematică şi Informatică; Igor Cojocaru, Mihai Grecu, Ion Coşuleanu, cercetători, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Realizator Tatiana Fişer
03 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 noiembrie 2017
Modificarea şi completarea Legii cu privire la ajutorul social. Invitat în studio Oleg Barcari, şeful secţiei Reformă în Asistenţa Socială, Ministerul Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale, Raisa Dogaru, directorul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă * Realizator Veronica Mungiu
02 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 2 noiembrie 2017
Tendinţe în dezvoltarea economică a ţării. În studio: Alexandru Stratan, director al Institutului de Cercetări Economice; Alexandru Fală, director de program, Centrul Analitic Independent “ Expert-Grup”. Realizator Tatiana Fişer
01 Noiembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 1 noiembrie 2017
Valorizarea pensiilor. Participă Angela Munteanu, consilier principal de stat al prim-ministrului, Svetlana Vecvert, şefa Direcţiei generale control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale, Casa Nationala de Asigurări Sociale, Diana Cebotaru, şef adjunct a Direcţiei politici de asigurări sociale a Ministerului Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Realizator Tatiana Fişer (reluare)
31 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 31 octombrie 2017
Noua redacţie a Codului Muncii. Invitaţi în studio Sergiu Morari, şef de direcţie, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova * Realizator Veronica Mungiu
27 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 octombrie 2017
Asistenţa parentală profesionistă. În studio: Gheorghe Trofin, Direcţia Politici de Protecţie a Familiei şi Drepturilor Copilului, Ministerul Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Renata Tiron, psiholog * Realizator Veronica Mungiu
26 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 octombrie 2017
Programe de suport pentru tinerii antreprenori. În studio: Tatiana Eremciuc, şefa Direcţiei infrastructură de suport în afaceri, Organizatia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii; Ana Enachi, beneficiară a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor. Realizator Tatiana Fişer
25 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 25 octombrie 2017
Producerea şi comercializarea produselor cu conţinut sporit de plumb, impact şi reglementare. În studio: Svetlana Bolocan, şefă de direcţie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Elena Jardan, şefă de laborator, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Andrei Isac, preşedintele Asociaţiei “EcoContact”. Realizator Tatiana Fişer
24 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 24 octombrie 2017
Respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă. In studio Tatiana Sorocan, directoarea HelpAge în Moldova, Corneliu Eftodi, manager de programe, UN Women Moldova, Claudia Cîrja, voluntar din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca * Realizator Veronica Mungiu
23 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 octombrie 2017
Ghişeul unic, în serviciul cetăţeanului. În studio: Serghei Railean, directorul Agenţiei Servicii Publice; Gheorghe Costandachi, expert economic. Realizator Tatiana Fişer
20 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 octombrie 2017
Asistenţa parentală profesionistă: realităţi şi deziderate. Invitaţi, Gheorghe Trofin, şeful Secţiei politici familiale şi asistenţă socială pentru copii din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,Renata Tiron, psiholog , A.O Copil Comunitate Familie,Olga Zaharia, manegerul Serviciului APP, Valentina Ionaşco, asistent parental profesionist * realizator V.Mungiu
19 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 octombrie 2017
Osteoporoza: incidenţă, prevenire, factori de risc. Invitaţi Liliana Groppa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar şi Nadejda Ganea, reumatolog * Realizator Tatiana Fişer
18 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 octombrie 2017
Traficul de persoane, prevenire şi combatere. În studio: Ecaterina Berejan, şefa secretariatului permanent al Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane; Ana Revenco, preşedinta Asociaţiei Obşteşti Centrul Internaţional „La Strada”. Realizator Tatiana Fişer
17 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 octombrie 2017
Modificări la Codul Fiscal. Participă Elena Teleuţă, şef de direcţie, Serviciul Fiscal de Stat,Nicolae Ostafeciuc, analist imobiliar, Vitalie Codreanu , membru al Uniunii Agenţiilor Imobiliare *Realizator Veronica Mungiu
16 Octombrie 2017 | 10:15
13 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 octombrie 2017
Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră. Invitaţi în studio Liviu Baziuc, şef al Inspectoratului Naţional de Patrulare şi Andrei Cuculescu, director al Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor” * Realizator Veronica Mungiu
12 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 octombrie 2017
Valorizarea pensiilor. Participă Svetlana Vecvert, şefa Direcţiei generale control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale, Casa Nationala de Asigurări Sociale; Diana Cebotaru, şefa adjunctă a Direcţiei politici de asigurări sociale a Ministerului Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Realizator Tatiana Fişer
11 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 octombrie 2017
Sectorul zootehnic, opţiuni şi demersuri pentru revitalizare. În studio: Iurie Uşurelu, viceministru al Agriculturii; Oleg Maşner, secretar ştiinţific, Institutul Stiintifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, s. Maximovca, r. Anenii Noi. Realizator Tatiana Fişer
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam