Loading
ro ru en
Spaţiul Public

 
Durata – 45 min
Periodicitatea:   Luni-vineri   
Program: informativ-analitic 
Ora difuzării: 9:15
Durata: 45 min
Descrierea: Emisiune de dezbateri si opinie. Ediţiile sunt interactive cu implicarea publicului larg in dezbaterea subiectelor, prin intermediul conexiunilor telefonice. Invitaţii în studio sunt:
• reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale
• şefi ai ministerelor, departamentelor, comisiilor naţionale, instituţiilor publice
• reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociaţiilor de producători, asociaţiilor de creaţie
• reprezentanţi ai partidelor parlamentare si extraparlamentare
   ( Invitatia membrilor de partid este făcută dupa principiul reprezentativităţii politice.)
• cetăţeni interesaţi de discutarea unor subiecte controversate
Scopul: Abordarea problemelor cetăţeanului simplu. Astfel, pentru dezbateri publice sunt selectate subiecte cum ar fi:
• respectarea drepturilor omului
• calitatea vieţii
• calitatea serviciilor (medical, educaţional, juridic etc.)
• protecţia consumatorului
• calitatea actului guvernării de la autoritatea publică centrală, până la autorităţile publice locale
• impactul deciziilor luate la diferite niveluri, asupra populaţie
• funcţionalitatea instituţiilor statale si aplicarea reformelor în domeniile juridic, medical, educaţional etc.
• constituirea unui stat de drept si separarea puterilor în stat relaţia simplu cetăţean - guvernare, guvernare - mass-media
• fenomenele sociale negative şi acţiuni în vederea diminuării lor, protecţia socială a categoriilor defavorizate de cetăţeni
Publicul ţintă: cetăţenii de diferite vârste.
Realizatori: Tatiana Fişer, Veronica Mungiu
           
 
24 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 24 martie 2017
Tuberculoza - o problemă importantă a sănătăţii publice. Invitaţi în studio - Liliana Domente, directoarea Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Chişinău, Lilian Severin, directorul Centrului de Dezvoltare în Sănătate "AFI" * Realizator Veronica Mungiu
23 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 martie 2017
Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat: scop, concept, finalităţi. În studio- Igor Ţurcanu, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat din m.Chişinău *Realizator Tatiana Fişer
22 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 martie 2017
Barajele hidroenergetice între beneficii economice şi prejudicii ecologice. În studio - Igor Hîncu, directorul Agenţiei „Apele Moldovei”; Anatolie Prohniţchi, preşedintele Partidului Verde Ecologist din Moldova. Prin telefon- Vitali Kononov, presedintele Partidului Verde din Ucraina şi Silviu Dumitru, secretarul general al Partidului Verde din România * Realizator Tatiana Fişer
21 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 martie 2017
Copii străzii - cauze şi efecte. Ediţie specială de Ziua internaţională a copiilor străzii. Invitaţi în studio - reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Oficiului Avocatul Poporului, societăţii civile * Realizator Veronica Mungiu ...... - Ziua Internaţională a poeziei
20 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 martie 2017
Tulburările de somn - o problemă de sănătate publică. În studio - Victor Vovc, şeful catedrei Fiziologia omului şi biofizică a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, preşedintele Societăţii de Medicină a Somnului * Realizator Tatiana Fişer
17 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 martie 2017
Medicamente pe rafturile magazinelor. Invitaţi în studio - Invitaţi în studio - Corina Iacob, specialist în farmaceutică,Rita Seicaş, expert la Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate.La telefon Maria Cojocaru-Toma, preşedinta Asociaţiei Farmaciştilor din Republica Moldova* Realizator Veronica Mungiu
16 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 16 martie 2017
Indexarea şi recalcularea pensiilor. Participă Nelea Rusu, şefa Direcţiei politici de asigurări sociale, MMPSF; Svetlana Vecvert, şefa Direcţiei generale control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale * Realizator Tatiana Fişer
15 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 martie 2017
Votul uninominal între avantaje şi dezavantaje. Participă: Ana Guţu, preşedinta Partidului “Dreapta”; Anatolie Prohniţchi, preşedintele Partidului Verde Ecologist, Victor Juc, vicedirector al Institutului de Stiinţe Juridice şi Politice al AŞM. Prin telefon- Igor Grosu, vicepreşedinte PAS; Ecaterina Mardarovici, preşedinta Clubului Politic al Femeilor * Realizator Tatiana Fişer
14 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 martie 2017
Comerţul online în Republica Moldova: riscuri şi responsabilităţi. Invitaţi: Alexandru Caţer, şef de direcţie, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, Igor Blănari, jurist * Realizator Veronica Mungiu
13 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 martie 2017
Construcţiile de locuinţe din investiţiile cetăţenilor: probleme şi modalităţi de remediere. Participă Ianina Spinei, expert, Transparency International Moldova; Igor Zatic, jurist; Adrian Bunduc, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor * Realizator Tatiana Fişer
10 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 10 martie 2017
Egalitatea de gen: strategii, acţiuni, indicatori de progres. În studio - Diana Doroş, sef adjunct al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen între femei şi bărbaţi, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Alexei Buzu, director executiv, Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare” * Realizator Tatiana Fişer
09 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 09 martie 2017
Dezvoltarea antreprenoriatului feminin. În studio - Iulia Iabanji, director al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, preşedinta Platformei Naţionale a Femeilor * Realizator Tatiana Fişer
07 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 07 martie 2017
Modernizarea gradiniţelor din Republica Moldova din banii României. Participă Mircea Eşanu, director executiv la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova,Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni, rnul Hînceşti.La telefon Menodora Cebanu, directoarea gradiniţei Steluţa din satul Rediul Mare, rnul Donduşeni,Vasile Raţă, primarul satului Sipoteni, raionul Călăraşi, Ilie Leahu, viceprimarul comunei Băcioi, municipiul Chişinău * Realizator Veronica Mungiu
06 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 06 martie 2017
Grant pentru apicultori. Invitaţi în studio: Tatiana Nistorică, şef de direcţie, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Victor Roşca, directorul Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă, Ştefan Condratiuc, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor * Realizator Veronica Mungiu
03 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 03 martie 2017
Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiţii de ambulator. Invitaţi în studio - Tatiana Zatîc, şefă de direcţie, Ministerul Sănătăţii, Natalia Calancea, medic de familie, Ghenadie Ţurcanu, expert, Centrul PAS * Realizator Veronica Mungiu
02 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 02 martie 2017
Republica Moldova – ONU, 25 de ani de cooperare. Participă Nicolae Ţîu, ministru al Afacerilor Externe în anii 1990-1993; Victor Moraru, director-adjunct al Directiei Generale Cooperare Multilaterală, MAEIE* Realizator Tatiana Fişer
01 Martie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 01 martie 2017
Transnistria 1990-1992: cronica unui război „nedeclarat”. În studio - generalul Vasile Grosu, şef al Direcţiei artilerie a Forţelor Armate ale RM (1992); Anatol Caraman, preşedintele Asociaţiei veteranilor de război „Tiras-Tighina”; Anatol Ţăranu, istoric, autorul lucrării „Conflictul transnistrean: culegere de documente şi materiale” * Realizator Tatiana Fişer
28 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 28 februarie 2017
Programele de studii în străinătate. Invitaţi în studio - Ludmila Pavlov, şefa Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană, Ministerul Educaţiei, Claudia Melinte, coordonator Programul „Erasmus+” în Moldova, Radu Tucan, directorul Centrului NEXUS Chişinău * Realizator Veronica Mungiu
27 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 februarie 2017
Proiectul noului Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior. În studio: Nadejda Velişco, şefa Direcţiei învăţămînt superior, Ministerul Educaţiei; Valeriu Bordan, prorector, Universitatea de Stat din Tiraspol; Ludmila Armaşu- Canţîr, prorector, Universitatea Pedagogică “I.Creangă”. Prin telefon: Otilia Dandara, prorector USM; Ion Gagim, rectorul Universităţii “A.Russo” din Bălţi* Realizator Tatiana Fişer
24 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 24 februarie 2017
Redirecţionarea a 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice către asociaţii, fundaţii, instituţii private şi culte. Participă Angela Lazarenco, reprezentanta Ministerul Justiţiei; Serghei Neicovcen, directorul Centrului "Contact"; Ilie Chirtoaca, consilier în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Prin telefon - Olga Guzun, reprezentantul Asociaţiei Obşteşti Autism * Realizator Veronica Mungiu
23 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 februarie 2017
Deschiderea Oficiului de legătură NATO la Chişinău. În studio - Tatiana Pârvu, şefa Secţiei NATO şi cooperare politico-militară, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Elena Mârzac, director executiv, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO. Prin telefon- Nicolae Afanas, şef catedră relaţii internationale, IRIM *Realizator Tatiana Fişer
22 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 februarie 2017
Alimentaţia copiilor în instituţiile şcolare şi preşcolare. În studio - Alexandru Fleaş, şef interimar DGETS m.Chişinău, Luminiţa Suveică, şefa Centrului de Sănătate publică Chişinău, Carolina Chirilescu, jurnalistă, părinte. Prin telefon - Valentina Tonu, sefa Direcţiei ETS Hânceşti * Realizator Tatiana Fişer
21 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 februarie 2017
Responsabilităţile agenţilor economici în vederea respectării drepturilor consumatorilor. Invitat în studio Grigore Caţer, şeful Direcţiei relaţii cu consumatorii, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor * Realizator Veronica Mungiu
20 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 februarie 2017
Noi reglementări pe domeniul protecţiei şi securităţii muncii. În studio - Igor Ciloci, director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii. Prin telefon - Semion Zamfir, şeful Centrului de Sănătate Ocupaţională * Realizator- Tatiana Fişer
17 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 februarie 2017
Lansarea Campaniei naţionale de tratament antiviral al bolnavilor de hepatite cronice şi ciroze, hepatice virale B, C, D. Invitaţi în studio: Doina Rotundu, preşedintele Comisiei Iniţierea Tratamentului , Victor Diatişen, directorul Spitalului „Toma Ciorba“ * Realizator Veronica Mungiu
16 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 16 februarie 2017
Patrimoniul cultural: proiecte de restaurare şi protecţie, probleme legislative şi de management. În studio - Gheorghe Postică, viceministru al Culturii, Ion Ştefaniţă, director al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor * Realizator Tatiana Fişer
15 Februarie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 februarie 2017
Gestiunea financiară în administraţia publică şi întreprinderile de stat. In studio - Petru Rotaru, membru al Curţii de Conturi, Irina Gutnic, şef interimar, Direcţia generală auditul autorităţilor publice locale, CCRM; Ianina Spinei, expertă, Transparency International-Moldova. Prin telefon - Gheorghe Costandachi, expert economic independent * Realizator Tatiana Fişer
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam