Loading
ro ru en
Spaţiul Public


 
Periodicitatea:   Luni-vineri   
Program: informativ-analitic 
Ora difuzării: 10:15
Durata: 45 min
Descrierea: Emisiune de dezbateri si opinie. Ediţiile sunt interactive cu implicarea publicului larg in dezbaterea subiectelor, prin intermediul conexiunilor telefonice. Invitaţii în studio sunt:
• reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale
• şefi ai ministerelor, departamentelor, comisiilor naţionale, instituţiilor publice
• reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociaţiilor de producători, asociaţiilor de creaţie
• reprezentanţi ai partidelor parlamentare si extraparlamentare
   ( Invitatia membrilor de partid este făcută dupa principiul reprezentativităţii politice.)
• cetăţeni interesaţi de discutarea unor subiecte controversate
Scopul: Abordarea problemelor cetăţeanului simplu. Astfel, pentru dezbateri publice sunt selectate subiecte cum ar fi:
• respectarea drepturilor omului
• calitatea vieţii
• calitatea serviciilor (medical, educaţional, juridic etc.)
• protecţia consumatorului
• calitatea actului guvernării de la autoritatea publică centrală, până la autorităţile publice locale
• impactul deciziilor luate la diferite niveluri, asupra populaţie
• funcţionalitatea instituţiilor statale si aplicarea reformelor în domeniile juridic, medical, educaţional etc.
• constituirea unui stat de drept si separarea puterilor în stat relaţia simplu cetăţean - guvernare, guvernare - mass-media
• fenomenele sociale negative şi acţiuni în vederea diminuării lor, protecţia socială a categoriilor defavorizate de cetăţeni
Publicul ţintă: cetăţenii de diferite vârste.
Realizatori: Tatiana Fişer, Veronica Mungiu
           
 
26 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 aprilie 2018
Asigurarea securităţii electrice. În studio: Tudor Cibotaru, şef Direcţie tehnică, Inspectoratul Energetic de Stat; Vasile Gribincea, şef serviciu presă, Gas Natural Fenosa. Prin telefon - Petru Buzu, primar de Drăsliceni, Criuleni * Realizator Tatiana Fişer
25 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 25 aprilie 2018
Protecţia socială a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. In studio: Tudor Căpăţină, preşedinte Asociaţia “Cernobîl”, Ludmila Beşleagă, vicepreşedinte; Oleg Barcari, consultant principal, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale * Realizator Tatiana Fişer
24 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 24 aprilie 2018
Bani de buzunar din partea statului pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească. Invitaţi: Lidia Pidpenco, reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Lorina Ghiţu, manager de program, CCF Moldova. La telefon Maia Bănărescu, avocat al Poporului pentru drepturile copilului, Parascovia Muntean, manager servicii comunitare de asistenţă socială din cadrul Asociaţiei Internaţionale Keystone Moldova * Realizator Veronica Mungiu
23 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 aprilie 2018
Cartea, între cerere şi ofertă. În studio: Renata Cozonac, director adjunct, Camera Natională a Cărţii; Ion Bargan, fondatorul primei librării online din Republica Moldova. Prin telefon: Iulian Ciocan, prozator; Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Nationale; Mariana Harjevschi, preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor * Realizator Tatiana Fişer
20 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 aprilie 2018
Împădurirea Moldovei: „Plantăm fapte bune”. În studio: Vasile Ţînţar, primarul s. Copeac, r-nul Ştefan Vodă, Petru Vinari, coordonatorul proiectului „Plantăm fapte bune în Moldova”, Cătălina Molodoi, coordonatorul programului "Conservarea Biodiversităţii", Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare * Realizator Veronica Mungiu
19 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 aprilie 2018
Tratamentul hemofiliei în Republica Moldova. În studio Vasile Musteaţă, conferenţiar universitar, medic hematolog, Institutul Oncologic. La telefon Ghenadie Ostrofeţ, preşedintele Asociaţiei de Hemofilie din Moldova * Realizator Veronica Mungiu
18 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 aprilie 2018
Protecţia monumentelor cultural-istorice şi a celor comemorative. În studio: Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ion Ştefăniţă, directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor * Realizator Tatiana Fişer
17 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 aprilie 2018
Valorificarea patrimoniului arheologic. În studio: Vlad Vornic, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice; Livia şi Ghenadie Sârbu, cercetători ştiinţifici, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM * Realizator Tatiana Fişer
13 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 aprilie 2018
Activitatea Serviciului de urgenţă naţional 112. Invitaţi: Liviu Oboroc, directorul Serviciului pentru apeluri de urgenţă 112 şi Alexandru Oprea, şef adjunct de direcţie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă * Realizator Veronica Mungiu
12 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 aprilie 2018
Legea privind utilizarea energiei din surse regenerabile, de la adoptare la implementare. În studio: Călin Negură, şef Directie politici pe domeniul energetic, Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ion Efros, expert, Institutul de Politici Publice * Realizator Tatiana Fişer
11 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 aprilie 2018
Orientarea profesională şi ghidarea în carieră. În studio: Valentina Plămădeală, consultant superior, Direcţia învăţământ profesional tehnic, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Lia Sclifos, manager proiecte, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri; Iulia Nicorici, specialist principal, Centrul de Ghidare în Carieră, Oficiul Forţei de Muncă Chişinău. * Realizator Tatiana Fişer
10 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 10 aprilie 2018
Măsuri de adaptare şi rezilienţă la schimbările climatice şi dezvoltare instituţională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”. Invitaţi: Liliana josan, reprezentant al Societăţii Ecologice Biotica,Nicolae grosu, ex-primarul satului Talmaza, rnul Ştefan Vodă, Larisa Voloh, primarul satului Palanca, raionul Ştefan-Vodă.* Realizator Veronica Mungiu
06 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 6 aprilie 2018
Rezultatele Programului pilot de formare profesională la locul de muncă a şomerilor. Invitaţi: Ana Gherganova, şefa Direcţiei politici ocupaţionale şi de reglementare a migraţiei, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Cristina Arapan, şefa directiei de implementare a politicilor ocupaţionale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Violeta Vrabie, coordonator de proiect Organizaţia Internaţională a Muncii * Realizator Veronica Mungiu
05 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 5 aprilie 2018
Oportunităţi de dezvoltare pentru tinerii antreprenori din Moldova şi Ucraina. În studio: Valeriu Drăgălin, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova şi Vitalie Moraru, Asociaţia Businessului European * Realizator Tatiana Fişer
04 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 4 aprilie 2018
Modernizarea transportului public de pasageri. În studio: Veaceslav Bulat, consilier municipal Chişinău; Stanislav Ghileţchi, expert, Institutul de Politici şi Reforme Europene * Realizator Tatiana Fişer
03 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 aprilie 2018
Reviziurea preţurilor la medicamente. Invitaţi: Corina Iacob, şef secţie reglementare şi strategii, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor medicale, Ana Hîncu, inspector farmacist. La telefon: Rita Seicaş, expert, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate * Realizator Veronica Mungiu
02 Aprilie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 2 aprilie 2018
Oportunităţi de dezvoltare pentru tinerii antreprenori din Moldova şi Ucraina. În studio: Cătălina Arghir, reprezentanta Agenţiei Germane de Cooperare; Oxana Paladiciuc, şefa Direcţiei dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri, ODIMM. Prin telefon - Vladimir Pavel, director al Organizaţiei de tineret „Noua Generaţie Europeană” din Ismail, Ucraina * Realizator Tatiana Fişer
30 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 30 martie 2018
Prima Hartă a Consecinţelor Consumului de Alcool pentru anul 2017. Invitaţi: Marin Maxian, şeful Direcţiei Generale Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliţie (IGP), colonelul de poliţie, Mihai Hasan, expert * Realizator Veronica Mungiu
29 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 29 martie 2019
Programul de stat ”Prima Casă”: beneficii, beneficiari, condiţii de eligibilitate. În studio: Octavian Armaşu, ministru al Finanţelor * Realizator Tatiana Fişer
28 Martie 2018 | 13:56
SPAŢIUL PUBLIC din 28 martie 2018
Munca la “negru”, achitarea salariilor în plic: combatere şi prevenire. Participă Nicoleta Nemerenco, şef Direcţie managementul riscurilor, Serviciul Fiscal de Stat şi Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor * Realizator Tatiana Fişer
27 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 martie 2018
Dezvoltarea Centrelor de Tineret. Invitaţi: Constantin Ţurcanu, consultant principal, Direcţia tineret, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Tatiana Lazăr, funcţionar public în cadrul Consiliului raional Ungheni. La telefon: Ion Groza, preşedintele raionului Cahul, Corina Erhan, directorul Centrului raional de tineret Orhei şi Stela Babici, director executiv al Centrului de Resurse pentru Tineret "Dacia" din Soroca * Realizator Veronica Mungiu
26 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 martie 2018
Centenarul Unirii Basarabiei cu România, argumente istorice şi juridice. În studio: Ion Negrei, cercetător ştiintific, Institutul de Istorie al AŞM şi Valeriu Pelivan, profesor de istorie, directorul Centrului de Excelenţă în Construcţii * Realizator Tatiana Fişer
23 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 martie 2018
Indexarea anuală a pensiei. În studio: Carolina Rusu, consultant principal, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Vecvert, şefa Direcţiei generale, control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale * Realizator Veronica Mungiu
22 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 martie 2018
Gestionarea bazinelor hidrografice, barajele hidroenergetice între beneficii economice şi prejudicii ecologice. În studio: Mariana Codreanu, şefa Direcţiei managementul resurselor de apă, Agenţia „Apele Moldovei”; Călin Negură, şef Direcţie politici pe domeniul energetic, Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ion Efros, expert, Institutul de Politici Publice * Realizator Tatiana Fişer
21 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 martie 2018
Implementarea proiectului „Şcoala Mea - responsabilizare socială pentru reforma educaţiei”. In studio: Tatiana Savva, coordonatorul proiectului, Centrul Independent "Expert-Grup"; Gabriela Ojog, director executiv, Fundaţia pentru Dezvoltare, partener regional; Zinaida Gangan, director al Liceului „Gaudeamus”, Chişinău. Prin telefon- Victoria Borisov, director al Liceului„M.Eminescu”, Anenii Noi. Realizator Tatiana Fişer
20 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 martie 2018
Situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării în Republica Moldova. Invitaţi: Ian Feldman, preşedintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării, Carolina Bagrin, şefa Direcţiei protecţie împotriva discriminării * Realizator Veronica Mungiu
19 Martie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 martie 2018
Promovarea valorilor francofoniei în sistemul educaţional din Republica Moldova. În studio: Ion Guţu, director al Departamentului de Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, USM; Mihaela Slovineanu, director adjunct al Liceului “S. Haret”, Chişinău. Prin telefon: Valeriu Baban, şef al Direcţiei generale învăţământ Cahul; Valentina Hanganu, director adjunct, Liceul “C. Stere”, Soroca; Tatiana Petcu, profesoară de franceză, grad didactic superior, Liceul “Gh.Asachi”, Chişinău * Realizator Tatiana Fişer
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam