Loading
ro ru en
Spaţiul Public

 
Durata – 45 min
Periodicitatea:   Luni-vineri   
Program: informativ-analitic 
Ora difuzării: 9:15
Durata: 45 min
Descrierea: Emisiune de dezbateri si opinie. Ediţiile sunt interactive cu implicarea publicului larg in dezbaterea subiectelor, prin intermediul conexiunilor telefonice. Invitaţii în studio sunt:
• reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale
• şefi ai ministerelor, departamentelor, comisiilor naţionale, instituţiilor publice
• reprezentanţi ai ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, asociaţiilor de producători, asociaţiilor de creaţie
• reprezentanţi ai partidelor parlamentare si extraparlamentare
   ( Invitatia membrilor de partid este făcută dupa principiul reprezentativităţii politice.)
• cetăţeni interesaţi de discutarea unor subiecte controversate
Scopul: Abordarea problemelor cetăţeanului simplu. Astfel, pentru dezbateri publice sunt selectate subiecte cum ar fi:
• respectarea drepturilor omului
• calitatea vieţii
• calitatea serviciilor (medical, educaţional, juridic etc.)
• protecţia consumatorului
• calitatea actului guvernării de la autoritatea publică centrală, până la autorităţile publice locale
• impactul deciziilor luate la diferite niveluri, asupra populaţie
• funcţionalitatea instituţiilor statale si aplicarea reformelor în domeniile juridic, medical, educaţional etc.
• constituirea unui stat de drept si separarea puterilor în stat relaţia simplu cetăţean - guvernare, guvernare - mass-media
• fenomenele sociale negative şi acţiuni în vederea diminuării lor, protecţia socială a categoriilor defavorizate de cetăţeni
Publicul ţintă: cetăţenii de diferite vârste.
Realizatori: Tatiana Fişer, Veronica Mungiu
           
 
25 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 25 mai 2017
Programul municipal de înlocuire a contoarelor. Participă Veronica Herţa, directorul S.A. „Apă-Canal Chişinău.La telefon Victor Parlicov, expert, fost director ANRE* Realizator Veronica Mungiu
24 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 24 mai 2017
Reforma sistemului de salarizare. În studio: Viorica Revenco, şef adjunct al Direcţiei politici salariale a MMPSF; Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte, Confederaţia Naţională a Sindicatelor; Elena Levinţa, expert independent * Realizator Tatiana Fişer
23 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 mai 2017
Prezentarea ofertelor de muncă în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor. În studio - Raisa Dogaru, directorul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Olga Găgăuz, vicedirectorul Institutului Naţional de Cercetări Economice * Realizator Veronica Mungiu
22 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 mai 2017
Economia digitală. In studio – Vitalie Tarlev, viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţilor * Realizator Tatiana Fişer
19 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 mai 2017
Programe noi pentru diasporă. Participă: Olga Coptu, şefa Biroului pentru Relaţii cu Diaspora. La telefon Dorin Duşceac , preşedintele Asociaţiei pentru Integrarea Migranţilor, Paris, Franta* Realizator Veronica Mungiu
18 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 mai 2017
Întreprinderile mici şi mijlocii, politici şi programe de dezvoltare. In studio - Iulia Iabanji, director general ODIMM, Valentina Veveriţă, expert economic * Realizator Tatiana Fişer
17 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 mai 2017
Actualitatea social-politică în Republica Moldova. Invitat: Vladimir Voronin, Preşedintele PCRM, ex-preşedinte al Republicii Moldova * Realizator Anatol Caciuc
16 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 16 mai 2017
Migraţia - efecte demografice. În studio -Inga Sînchevici-Chistruga,dc în sociologie, Mihai Hache, demograf.La telefon Inga Isacenco, reprezentantă a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei * Realizator Veronica Mungiu
15 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 mai 2017
Evoluţii şi tendinţe în economia naţională, prognoze pentru 2017. În studio: Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice* Realizator Tatiana Fişer
12 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 mai 2017
Reformarea sistemului de determinare a dizabilităţii. În studio - Anastasia Oceretnîi, viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Prin telefon: Ivan Puiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, preşedintele Asociaţiei "Voinicel"; Ludmila Iachim, manager proiecte, Asociaţia „Motivaţie” * Realizator Tatiana Fişer
11 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 mai 2017
Noi acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale. Invitaţi în studio : Elena Munteanu, şefa secţiei acorduri,Creţu Aliona, şefa direcţia politici migraţionale şi demografice, Minisiterul Muncii Protectiei Sociale si Familiei, Realizator V.Mungiu
10 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 10 mai 2017
Angajarea comunităţii în sustinerea educaţiei. În sudio: Larisa Sali, conferenţiar, Universitatea de Stat din Tiraspol; Ion Guţu, conferenţiar USM; Lilian Danilov, expert în dezvoltarea proiectelor comunitare. Prin telefon: Antonina Cucovici, pedagog, s. Fîrlădeni, r.Căuşeni; Elena Cojocaru, cadru didactic, s. Lupa-Recea, r.Străşeni; Iulia Negară, inginer, s. Sireţi, r.Străşeni * Realizator Tatiana Fişer
05 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 5 mai 2017
Implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În studio: Serghei Sprîncean, secretar ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM; Iulian Groza, director executiv al Institutului de Politici şi Reforme Europene * Realizator Tatiana Fişer
04 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 4 mai 2017
Reforma poliţiei: realităţi şi obiective. În studio: Vlad Negură, şef de direcţie, Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din cadrul MAI * Realizator Veronica Mungiu
03 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 mai 2017
Indicele libertăţii presei, constatări şi sugestii pentru R.Moldova. În studio: Corneliu Mihalache, secretarul Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media; Viorica Zaharia, preşedinta Consiliului de Presă; Nicolae Damaschin, vicepreşedinte CCA; Mariana Raţă, jurnalistă de investigaţie; Vitalie Călugăreanu, corespondent Deutsche Welle- Chişinău* Realizator Tatiana Fişer
02 Mai 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 2 mai 2017
Protecţia muncii şi sănătatea ocupaţională. În studio: Dumitru Stăvilă, şeful Inspectoratului de Stat al Muncii, Alexandru Tcaci, igienist, Centrul National de Sănătate Publică * Realizator Veronica Mungiu
28 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 28 aprilie 2017
Noi atribuţii pentru medicii de familie. În studio Ruxanda Glavan, ministrul Sănătăţii. * Realizator Veronica Mungiu
27 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 aprilie 2017
Prezentarea declaraţiilor privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice. Participă Parascovia Cebotarenco, inspector principal, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova * Realizator Veronica Mungiu
26 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 aprilie 2017
Impactul calamităţii naturale de săptămâna trecută, lichidarea consecinţelor, programe de adaptare la schimbările climatice. Invitati in studio- Valeriu Munteanu, ministru al Mediului; Vasile Luca, viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare* Realizator Tatiana Fişer
25 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 25 aprilie 2017
Inovaţiile în era provocărilor globale. În studio: Roman Chircă, directorul Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic şi Octavian Apostol, directorul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală * Realizator Tatiana Fişer
20 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 aprilie 2017
Retribuirea muncii în sistemul de învăţământ, revendicările salariale ale profesorilor. În studio: Elena Cernei, viceministru al Educaţiei; Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei * Realizator Tatiana Fişer
19 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 aprilie 2017
Aplicarea sistemului de tutelă în Republica Moldova. Participă Gheorghe Trofim, şef de directie, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Rodica Terehovschi, şefa Direcţiei Protecţia Copilului, Chişinău.La telefon Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni, rnul Hînceşti. *Realizator Veronica Mungiu
18 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 aprilie 2017
Patrimoniul cultural-istoric: salvgardare, protectie, valorificare. În studio: Mariana Şlapac, cercetător ştiinţific principal la Institutul Patrimoniului Cultural, membru corespondent al AŞM; Sergius Ciocanu, seful Directiei patrimoniu cultural a Ministerului Culturii; Vlad Vornic, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice; Ion Ştefăniţă, directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor * Realizator Tatiana Fişer
14 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 aprilie 2017
Campania Naţională „Ne vedem la bibliotecă” la cea de-a doua etapă: realităţi şi obiective. Invitaţi - Larina Cernogal, coordonator, Programul Novateca, Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naţionale, Aliona Manciu,directorul Bibliotecii Publice Ungheni, vicedirectorul Asociatiei Bibliotecarilor din RM. Realizator Veronica Mungiu
13 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 aprilie 2017
Proiectul de construcţie a locuinţelor sociale, prevederi şi realizări. În studio- Vasile Bîtcă, ministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Prin telefon: Ghenadie Munteanu, preşedintele r-luiSoroca; Sergiu Artene, preşedintele r-lui Călăraşi şi Eleonora Graur, preşedintele r-luiRezina * Realizator Tatiana Fişer
12 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 aprilie 2017
Sistemul electoral: modele, opţiuni şi opotunităţi de schimbare. În studio: Cornel Ciurea, politolog; Ion Tăbîrţă, analist politic; Eduard Digore, avocat. Prin telefon- Tatiana Bujoreanu, preşedinta Uniunii Femeilor * Realizator Tatiana Fişer
11 Aprilie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 aprilie 2017
Noi modificări la Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În studio: Ghenadie Neamţu, specialist principal Direcţia Generală Securitate Publică în cadrul Inspectoratului General de Poliţie, Lilia Potâng, avocat. La telefon Angelina Zaporojan-Pîrgari, preşedinta Centrului de Drept al femeilor, Ion Oboroceanu, directorul Centrului de Drept Căuşeni * Realizator Veronica Mungiu
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam