Loading
ro ru en
Spaţiul Public
SPAŢIUL PUBLIC din 13 iunie 2018
Proiectul de Lege privind acordarea dreptului la reexaminarea pensiei. Invitaţi: Irina Corman, Carolina Rusu, reprezentante a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. La telefon Sergiu Sainciuc, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova * Realizator Veronica Mungiu
Postat de: Ionela Golban
Comentarii:
18 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 decembrie 2018
Dezvoltarea industriei IT şi a ecosistemului pentru inovare digitală. În studio - Vitalie Tarlev, secretar de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ana Chiriţă, director executiv, Asociatia Companiilor TIC * Realizator Tatiana Fişer
17 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 17 decembrie 2018
Aplicarea Legii deşeurilor, responsabilizarea producătorilor pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje. În studio: Svetlana Bolocan, şefa Direcţiei politici de management al deşeurilor şi substanţelor chimice, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Prin telefon- Iuliana Cantaragiu, expertă proiecte, Centrul Naţional de Mediu * Realizator Tatiana Fişer
14 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 decembrie 2018
Cumparaturile online - avantaje si dezavantaje. Invitaţi Nicolae Olăraşu inspector, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţii; Cristina Oglindă, avocat * Realizator Veronica Mungiu
13 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 decembrie 2018
Pomicultura: producţie, consum, export. În studio: Iurie Fală, director executiv, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct"; Vitalie Obrijanu, grupul de producatori Fresh Time * Realizator Tatiana Fişer
12 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 decembrie 2018
Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi construirea unei economii locale durabile. În studio: Roman Ciubaciuc, primarul or. Cantemir; Victor Parlicov, expert naţional al Convenţiei Europene a Primarilor; Lilian Danilov, coordonatorul Proiectului UE "Primarii pentru creştere economică" * Realizator Tatiana Fişer
11 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 decembrie 2018
Proiectul de lege privind susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii. Invitaţi: Nelea Rusu, secretar de stat în domeniul asigurărilor sociale şi medicale, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale * Realizator Veronica Mungiu
10 Decembrie 2018 | 11:07
SPAŢIUL PUBLIC din 10 decembrie 2018
Evaluarea tendinţelor de adresare a persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În studio: Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CEDO, Dumitru Sliusarenco, avocat Promo-LEX; Olga Bîtcă, manager proiecte CReDO * Realizator Tatiana Fişer
07 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 7 decembrie 2018
Satul Costeşti - Capitala Tineretului în anul 2019. Invitaţi: Natalia Petrea, primarul s. Costeşti; Veaceslav Ionaş, specialist în tineret, primăria Costeşti; Tudor Mereacre, preşedintele Clubului Cetăţenilor Activi din Costeşti. La telefon-Svetlana Budiştean, coordonator de programe, primăria Varniţa * Realizator Veronica Mungiu
06 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 6 decembrie 2018
Producţia agroalimentară ecologică, asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic. În studio: Marcela Stahi, şef Serviciu producţie ecologică şi produse cu denumire de origine, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Leonid Voloşciuc, cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. Prin telefon: Boris Boincean, cercetător la Institutul pentru Culturile de Câmp "Selecţia"; Nadejda Gori, antreprenoare din Anenii Noi * Realizator Tatiana Fişer
05 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 5 decembrie 2018
Acordarea subvenţiilor în avans pentru proiecte start-up în agricultură. În studio: Olga Calmîş, Agenţia de Intervenţie si Plăţi pentru Agricultură. Prin telefon- beneficiari de subvenţii în 2018 * Realizator Tatiana Fişer
04 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 4 decembrie 2018
Angajarea tinerilor în cîmpul muncii. Invitaţi: Mariana Iaţco, expertă Centrului de Instruire şi Consultanţă, Consiliul National al Tineretului din Moldova; Ion Stîngaci, şef de direcţie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă * Realizator Veronica Mungiu
03 Decembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 decembrie 2018
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În studio: Vasile Cuşcă, şeful Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, Ministerul Sanataţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Parascovia Munteanu, manager Servicii Comunitare de Asistenţă Socială, Keystone Moldova * Realizator Tatiana Fişer
30 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 30 noiembrie 2018
Înfrăţirea între localităţile din Republica Moldova şi România. Invitaţi: Viorel Rusu, jurist, Congresul Autoritatilor Locale din Republica Moldova; Galina Ceban, primarul s. Chircăieşti, r-nul Căuşeni; Angela Ursachi, primarul s. Mateuţi, r-nul Rezina. La telefon: Victor Său, primarul municipiului Soroca; Toma Constantin, primarul municipiului Buzău, Romania; Vasile Baciu, primarul s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca * Realizator Veronica Mungiu
29 Noiembrie 2018 | 15:20
SPAŢIUL PUBLIC din 29 noiembrie 2018
Monitorizarea sistemului de achiziţii publice, constatări şi propuneri de îmbunătăţire. În studio: Ianina Spinei, expert Transparency International Moldova; Carolina Ungureanu, expert IDIS Viitorul; Valeriu Pasa, Asociatia Comunitatea „WatchDog.MD”; Iurie Morcotilo, Centrul Analitic Independent Expert Grup * Realizator Tatiana Fişer
28 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 28 noiembrie 2018
Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2016-2018: principalele angajamente şi realizarea acestora. În studio: Ianina Spinei, expert Transparency International Moldova. Prin telefon: Veronica Creţu, director, Institutul pentru Guvernare Deschisă; Stas Ghileţchi, expert, Institutul pentru Politici şi Reforme Europene * Realizator Tatiana Fişer
27 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 noiembrie 2018
Fenomenul violenţei în bază de gen. Invitaţi: Lilia Potîng, juristă, Asociaţia Promo-lex; Ghenadie Neamţu, specialist principal, Inspectoratul General de Poliţie şi Viorica Cernat, directorul executiv al Centrului pentru victimele violenţei domestice "Refugiul Casa Mărioarei" * Realizator Veronica Mungiu
26 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 noiembrie 2018
Responsabilizare socială pentru reforma educaţiei. În studio: Nelly Berezovschi, director, Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Chişinău; Rodica Caraja, director, Liceul Teoretic "Ion Creangă", Cahul; Tatiana Sava, coordonator proiecte, Centrul "Expert Grup"; Gabriela Ojog, director executiv, Fundaţia pentru Dezvoltare * Realizator Tatiana Fişer
23 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 23 noiembrie 2018
Avantajele şi riscurile utilizării serviciilor de plată fără numerar. Invitaţi: Corneliu Melnic, şeful Direcţiei operaţiuni cu numerar din cadrul BNM şi Viorel Gîrbu, expert economic * Realizator Veronica Mungiu
22 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 noiembrie 2018
Industria 4.0. Idustrializarea companiilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. În studio: Iulia Costin, secretar general de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii: Petru Gurgurov, director general interimar, ODIMM * Realizator Tatiana Fişer
21 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 noiembrie 2018
Reformele în sistemul de sănătate, obiective şi realizări. În studio- Silvia Radu, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale * Realizator Tatiana Fişer
20 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 noiembrie 2018
Reformarea concediului de îngrijire a copilului în Republica Moldova. Invitaţi: Carolina Rusu, consultant principal, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Alexei Buzu, directorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare * Realizator Veronica Mungiu
19 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 noiembrie 2018
Mecanismul intersectorial de cooperare pentru prevenirea abuzului faţă de copii. În studio: Dorina Savoschin, cercetător ştiinţific, Institutul Mamei şi Copilului, expert în protecţia copilului; Dorel Nistor, Şeful secţiei siguranţă copii, Inspectoratului General de Poliţie; Veronica Goinic, Coordonator programe, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii * Realizator Tatiana Fişer
16 Noiembrie 2018 | 10:56
SPAŢIUL PUBLIC din 16 noiembrie 2018
Beneficiile si riscurile administrării antibioticelor. Invitaţi: Ecaterina Busuioc, şef de secţie, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; Elizaveta Tentiuc, specialist, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; Parascovia Afteni, medic de familie * Realizator Veronica Mungiu
15 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 noiembrie 2018
Transparenţa administraţiilor publice locale. În studio: Viorel Pârvan, expert IDIS "Viitorul"; Gheorghe Răileanu, primarul or.Cimişlia. Prin telefon- Iraida Bânzari, preşedintele raionului Făleşti * Realizator Tatiana Fişer
14 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 noiembrie 2018
Beneficiile si riscurile administrării antibioticelor. Invitaţi: Ecaterina Busuioc, şef de secţie, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; Elizaveta Tentiuc, specialist, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; Parascovia Afteni, medic de familie * Realizator Veronica Mungiu
13 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 noiembrie 2018
Sistemul educaţional pentru copii cu probleme de vedere. Invitaţi: Aurica Brînză, directoarea şcolii pentru copii cu deficienţe de vedere Chişinău, Tatiana Goraş, membră a Societăţii Nevăzătorilor din Moldova, Xenia Siminciuc coordonatorul Programului pentru abilitarea persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Oficiului ONU pentru drepturile omului * Realizator Veronica Mungiu
12 Noiembrie 2018 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 noiembrie 2018
Proiecte de eficienţă energetică. În studio: Sergiu Corin, directorul Fondului pentru Eficienţă Energetică; Manole Balan, Serviciul monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă * Realizator Tatiana Fişer
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam