Loading
ro ru en
Spaţiul Public
SPAŢIUL PUBLIC din 20 martie 2017
Tulburările de somn - o problemă de sănătate publică. În studio - Victor Vovc, şeful catedrei Fiziologia omului şi biofizică a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, preşedintele Societăţii de Medicină a Somnului * Realizator Tatiana Fişer
Postat de: Ionela Golban
Comentarii:
16 Octombrie 2017 | 10:15
13 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 octombrie 2017
Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră. Invitaţi în studio Liviu Baziuc, şef al Inspectoratului Naţional de Patrulare şi Andrei Cuculescu, director al Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor” * Realizator Veronica Mungiu
12 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 12 octombrie 2017
Valorizarea pensiilor. Participă Svetlana Vecvert, şefa Direcţiei generale control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale, Casa Nationala de Asigurări Sociale; Diana Cebotaru, şefa adjunctă a Direcţiei politici de asigurări sociale a Ministerului Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Realizator Tatiana Fişer
11 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 octombrie 2017
Sectorul zootehnic, opţiuni şi demersuri pentru revitalizare. În studio: Iurie Uşurelu, viceministru al Agriculturii; Oleg Maşner, secretar ştiinţific, Institutul Stiintifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, s. Maximovca, r. Anenii Noi. Realizator Tatiana Fişer
10 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 10 octombrie 2017
Acţiuni de prevenire a cancerului la sân.Invitaţi în studio Cornel Ureche, chirurg-mamolog, şef Sectie Mamologie, Institutul Oncologic, Valeriu Cocieru , mamolog, Institutul Oncologic Realizator V.Mungiu
09 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 9 octombrie 2017
Modernizarea sistemului colectiv de termoficare. În studio- Iurie Razlovan, director tehnic, S.A. Termoelectrica. Realizator Tatiana Fişer
06 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 6 octombrie 2017
Ziua Naţională a Vinului la cea de-a XVI-a ediţie. Invitat în studio - Vasile Luca, viceministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Realizator Veronica Mungiu
05 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 5 octombrie 2017
Cadrele didactice: formare, evaluare, remunerare. În studio- Nicolae Chicuş, rectorul Universităţii Pedagogice "Ion Creangă". Prin telefon: Ion Gagim, rectorul Universităţii "Alecu Russo" din Bălţi; Valentina Sandul, directorul Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei; Ana Dabija, învăţătoare, s. Măgdăceşti, Criuleni. Realizator Tatiana Fişer
04 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 4 octombrie 2017
Servicii sociale adaptate la necesităţile zilnice ale persoanelor în etate.Invitaţi în studio: Anastasia Ocerednîi, viceministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Felicia Creţu, director executiv al Centrului de servicii geriatrice “Acasă” * Realizator Veronica Mungiu
03 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 3 octombrie 2017
Proiectul ”Suport pentru Procesul Naţional de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”: obiective şi realizări. În studio - Ala Druţă, manager de proiecte la Oficiul Schimbarea Climei. Prin telefon - discuţii cu beneficiarii Nicolae Prohniţchii şi Vasile Baciu din s.Sadaclia, r.Basarabeasca; Vasile Antociuc, s.Călugăr, r.Făleşti; Valeriu Agapie, s.Buda, r.Călăraşi; Victor Burcovschi, s.Ţîpleşti, r.Sîngerei; Ştefan Ocară, s.Mărinici, r.Nisporeni. Realizator Tatiana Fişer
02 Octombrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 2 octombrie 2017
Modificări la Legea privind sistemul public de pensii. Invitaţi în studio Viorica Ţugulschi - şef-adjunct, Direcţia generală control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturi sociale şi Olga Mihăeş - şefa Direcţiei supravegherea aplicării legislaţie, Casa Naţională de Asigurări Sociale * Realizator Veronica Mungiu (reluare)
29 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 29 septembrie 2017
Varfolomei Calmîc, doctor în ştiinţe medicale, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Dorel Nistor, şef Secţie Direcţia Generală Securitate Publică, Inspectoratul General al Poliţie.La telefon Ghenadie Ţurcanu, expert la Centrul pentru politici şi analize în sănătate * Realizator Veronica Mungiu
28 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 28 septembrie 2017
Republica Moldova la 20 de ani de jurisdicţie CEDO. În studio: Corina Şiman, consultant în Direcţia reprezentare la CEDO a Ministerului Justiţiei; Vladislav Gribincea, preşedinte al Centrului de Resurse Juridice; Lilian Apostol, ex-Agent Guvernamental la CEDO. Realizator Tatiana Fişer
27 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 27 septembrie 2017
Valorificarea potenţialului turistic al Republicii. Moldova. În studio: Victor Ciobanu, şef al Direcţiei politici, dezvoltare turistică şi marketing, Agenţia Turismului, Natalia Ţurcanu, director executiv al Asociaţiei Naţionale a Turismului Receptor şi Svetlana Lazăr, preşedinta Asociaţiei Naţionale a Turismului Rural Ecologic şi Cultural * Realizator Tatiana Fişer
26 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 26 septembrie 2017
Legea 2%, la un an de la implementare. Invitaţi în studio: Alexandrina Culciţchi, şefă de direcţie, Ministerul Justiţiei, Serghei Neicovcen, directorul Centrului "Contact" şi Igor Lazari, şef de direcţie, Servciul Fiscal de Stat * Realizator Veronica Mungiu
25 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 25 septembrie 2017
Adaptarea agriculturii la schimbările climatice. În studio: Iurie Uşurelu, viceministru al Agriculturii. Prin telefon- Vasile Botnari, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. Realizator Tatiana Fişer
22 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 22 septembrie 2017
Ziua europeană fără maşini. Ralierea la obiectivele europene de reducere a emisiilor cu efect de seră. In studio, Vasile Scorpan, manager, Oficiul Schimbarea Climei; Ion Comendant, cercetător, Institutul de Energetică * Realizator Tatiana Fişer
21 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 21 septembrie 2017
Alimentaţia copiilor în instituţiile de educaţie. Invitaţi în studio Mariana Goraş, şef-adjunct al Direcţiei învăţămînt preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Daniela Demişcan, şef-adjunct, Direcţia sănătate publică, Ministerul Sănătaţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,Iurii Cojocaru, şeful Secţiei Sănătatea copiilor şi adolescenţilor, Centrul Municipal de Sănătate Publica,Ala Revenco, iniţiatoarea Grupului Părinţilor Solidari
20 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 20 septembrie 2017
Votarea în baza sistemului electoral mixt. În studio- Pavel Postică, director de programe, Asociaţia Promo-LEX. Prin telefon: Sergiu Sîrbu, deputat PDM, membru al Comisiei parlamentare juridică, numiri şi imunităţi; Ion Dron, preşedintele Centrului de Iniţiative şi Monitorizare a Autorităţilor Publice * Realizator Tatiana Fişer
19 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 19 septembrie 2017
Modificări la Legea privind sistemul public de pensii. Invitaţi în studio Viorica Ţugulschi - şef-adjunct, Direcţia generală control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturi sociale şi Olga Mihăeş, şefa Direcţiei supravegherea aplicării legislaţie, Casa Naţională de Asigurări Sociale * Realizator Veronica Mungiu
18 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 18 septembrie 2017
Monitorizarea calităţii apei. In studio: Violeta Bălan, vicedirector, Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Serafima Tronza, şefa direcţiei managementul apelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului * Realizator Tatiana Fişer
15 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 15 septembrie 2017
Dezvoltarea sistemului de indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate. În studio: Vasile Luca, viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare; Svetlana Munteanu, consilier al directorului general al AGEPI. Prin telefon- Gheorghe Arpentin, director genereal al Oficiului Viei şi Vinului; Parascovia Sava, preşedinta Asociaţiei Producătorilor de Pomuşoare “Bacifera”. Realizator Tatiana Fişer (reluare)
14 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 14 septembrie 2017
Amenzi pentru agenţii care oferă salariul în plic. În studio: Dumitru Stăvilă, şef al Inspectoratului de Stat al Muncii; Sergiu Sainciuc, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor; Igor Lazări, şef de direcţie, Inspectoratul Fiscal Principal
13 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 13 septembrie 2017
Fenomenul schimbărilor climatice, măsuri de adaptare la nivel local şi naţional. În studio: Vasile Scorpan, manager, Ala Druţă, cordonator de proiecte, Oficiul Schimbarea Climei; Anatolie Prohniţchi, preşedintele Partidului Verde Ecologist. Realizator Tatiana Fişer
12 Septembrie 2017 | 12:29
SPAŢIUL PUBLIC din 12 septembrie 2017
Programul naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022: realităţi şi deziderate. Participă Vasile Cuşcă, şef de direcţie la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
11 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 11 septembrie 2017
Antreprenoriatul feminin: politici de promovare şi dezvoltare . În studio- Iulia Iabanji, director al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Preşedinta Platformei Naţionale a Femeilor. Prin telefon -Irina Revin, preşedinta Asociaţiei Antreprenorilor cu Dizabilităţi; Angela Tomac, antreprenoare din Bălţi. Realizator Tatiana Fişer (reluare)
08 Septembrie 2017 | 10:15
SPAŢIUL PUBLIC din 8 septembrie 2017
Amenzi pentru agenţii care oferă salariul în plic. În studio:Adrian Bobeica, şef-adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Petru Chiriac, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor şi Nicoleta Nemerenco, şef de direcţie, Serviciul Fiscal de Stat * Realizator Veronica Mungiu
Ascultă on-line
Radio Moldova
Actualităţi
Radio Moldova
Tineret
Radio Moldova
Muzical
Ştiri
Abonare la Știri
Live Stream
Info Util
Curs BNM Meteo
©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam