Loading
ro ru en
TRM
Despre noi
Loading

IPNA Compania "Teleradio-Moldova"

Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) este serviciul public de radiodifuziune şi televiziune din Republica Moldova. Activând în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului instituţia acoperă întreg teritoriul ţării cu servicii de programe pentru întreaga societate.
 
OBIECTIVE

 • informarea operativă, completă şi obiectivă a cetăţenilor privind realitatea din ţară şi de peste hotare;
 • asigurarea dreptului omului la informare în baza pluralismului de opinii, imparţialităţii şi echidistanţei;
 • asigurarea accesului la informaţie a tuturor categoriilor de populaţie, inclusiv a etniilor conlocuitoare;
 • prezentarea diferitelor evenimente, procese, situaţii prin prisma dreptului la libera exprimare a cetăţenilor, contribuind la formarea nestingherită de opinii în societate;
 • promovarea valorilor naţionale, intereselor statului pe arena internaţională;
 • prezentarea realităţii social-politice şi economice interne, politica externă a Republicii Moldova prin respectarea echilibrului şi pluralismului de opinii;
 • favorizarea dezbaterilor democratice, schimburilor de opinii între diversele categorii de populaţie, precum şi integrarea în societate a cetăţenilor;
 • analiza performanţelor în domeniile educaţiei, culturii, sportului, promovarea valorilor civilizaţiei europene şi universale;
 • cultivarea demnităţii umane, toleranţei, moralei publice, spiritului civic, valorilor democratice, unităţii naţionale, adevărului, justiţiei, ţinându-se cont de convingerile morale, politice şi religioase ale diferitelor categorii de populaţie;
 • crearea, multiplicarea şi difuzarea adevăratelor valori din patrimoniul cultural al Companiei, altor surse naţionale şi internaţionale;
 • realizarea unor emisiuni diverse pentru copii, adolecenţi şi tineri.


VIZIUNE
 
Promovarea consecventă a procesului de restructurare managerială, organizatorică şi editorială, modernizarea tehnologică, formarea profesională continuă a angajaţilor TRM în condiţii de concurenţă loială urmează să se materializeze în sporirea diversităţii tematice şi artistice, în îmbunătăţirea calităţii programelor de radio şi televiziune,  a produsului multimedia. Valorificarea acestor repere va duce iminent la consolidarea identităţii Companiei de radiodifuzor  public naţional, garant al interesului public.
 
MISIUNE
 
Compania „Teleradio-Moldova” are misiunea de a produce programe de radio şi televiziune pentru toate segmentele şi categoriile de public. Acest produs, relevant sub aspectul alinierii la standardele europene, urmează să răspundă intereselor şi preferinţelor multiple ale celor ce doresc să se informeze în mod echidistant, complet, obiectiv şi echilibrat. Misiunea de radiodifuzor public presupune dezvoltarea în continuare a producţiei cognitiv-educative şi de divertisment, implicând tot mai activ în acest proces producătorii independenţi autohtoni. Şi, invers, prin promovarea jurnalismului responsabil de calitate, TRM va tinde să-şi exteriorizeze unele producţii audiovizuale proprii.
 
VALORI
IPNA îşi dezvoltă potenţialul de diversificare şi eficientizare a programelor audiovizuale, sprijinindu-se pe următoarele valori:

 • responsabilitate corporativă în faţa publicului;
 • credibilitate, ceea ce prevede oferirea de informaţii relevante şi verificate, neasocierea cu persoane şi grupuri de interese, care să aducă prejudicii de imagine instituţiei;
 • independenţă editorială, ceea ce semnifică evitarea /respingerea încercărilor de ingerinţe pe intern şi extern;
 • pluralism politic şi social, ceea ce înseamnă prezentarea diferitelor puncte de vedere ale actorilor politici şi sociali diverşi;
 • echidistanţă în tratarea temelor alese pentru emisie, faţă de interese politice, sociale, economice sau de altă natură;
 • competenţă, calitate ce asigură premisele imparţialităţii şi profunzimii în disecarea fenomenelor sociale complexe;
 • rigurozitate, condiţie conformă legislaţiei şi atribuţiilor profesionale şi etice;
 • perseverenţă şi tenacitate în obţinerea rezultatelor finale, conduită ireproşabilă, politeţe şi toleranţă în relaţiile cu publicul;
 • creativitate ca o condiţie a performanţei, receptivitate la idei noi din interior şi exterior.

ATRIBUŢII
Activitatea Companiei este ghidată de atribuţiile fundamentale ale radiodifuzorului public, stipulate în Codul Audiovizualului. Compania asigură informarea corectă, imparţială, echidistantă a consumatorilor, respectând echilibrul politic, libertatea de exprimare, de creaţie şi de convingeri şi asigurând dreptul la informare al tuturor categoriilor de cetăţeni ai RM, inclusiv al minorităţilor naţionale. În emisiunile TRM sunt promovate valorile patrimoniului naţional, realizările culturii, ştiinţei, civilizaţiei naţionale şi internaţionale. Programele de radio şi televiziune, web materialele sunt susţine cultivarea demnităţii umane, toleranţei, moralei publice, spiritului civic, a valorilor democratice, unităţii naţionale, adevărului, justiţiei, ţinându-se cont de convingerile morale, politice şi religioase ale diferitelor categorii ale populaţiei. În politica sa editorială Compania favorizează dezbaterile democratice, schimburile de opinie între diversele categorii ale populaţiei, precum şi integrarea în societate a cetăţenilor RM. În calitatea sa de radiodifuzor public TRM realizează emisiuni cognitive şi de divertisment destinate copiilor de diverse vârste, adolescenţilor, tinerilor, diferitor categorii de consumatori.
 

EXCLUSIVITATE
TRM deţine dreptul exclusiv de organizare şi /sau difuzare a concursurilor Eurovision şi Junior Eurovision, Jocurilor Olimpice, Campionatelor mondiale şi europene la fotbal, campionatelor naţionale, manifestărilor social-politice şi culturale de importanţă majoră. Compania acţionează în calitate de partener informaţional la diferite evenimente în plan internaţional, datorită calităţii de membru activ al Uniunii Europene de Radioteleviziune.
 

PARTENERI INTERNAŢIONALI
IPNA este membru al Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (UERT- EBU / European Broadcasting Union) din anul 1994, CIRCOM Regional (Asociaţia Televiziunilor Publice Regionale din Europa) - 1998, IFTA (Federaţia Internaţională a Arhivelor de Televiziune) - 2005, URTI (Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune) - 2010.

Compania are semnate Memorandumul de colaborare cu DW (Deutsche Welle), acorduri de cooperare cu CFI (Canal France International), SRTv(Societatea Română de Televiziune), SRR (Societatea Română de Radiodifuziune), BNR (Radioul Naţional din Bulgaria), BNT (Televiziunea Naţională din Bulgaria), Primul Naţional (Telecompania Naţională a Ucrainei).

CONDUCERE
Conducerea Companiei este constituită din Consiliul de Observatori (CO) din 9 membri, Preşedintele Companiei, Directorul Radiodifuziunii, Directorul Televiziunii.
Durata mandatului membrului CO este de patru ani, a Preşedintelui Companiei şi directorilor Radiodifuziunii şi Televiziunii este de cinci ani.
 

 
 

©2011 IPNA "Teleradio-Moldova"
Departamentul Multimedia al IPNA „Teleradio-Moldova” a fost creat cu suportul
Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene
„Susţinerea Democraţiei în Moldova”
DQTeam